DSAM ønsker at styrke de almen medicinske kompetencer i sekretariatet, og slår derfor to stillinger op pr. 1. juni 2017. 

Du er velkommen til at søge stillingen som lægefaglig leder i sekretariatet eller som lægekonsulent på vejledningsområdet.

Lægefaglig leder - to dage om ugen

Lægen skal sammen med DSAM's sekretariatschef lede og koordinere arbejdet mellem DSAM's bestyrelse, sekretariat, arbejdsgrupper og medlemmer. Sekretariatschefen har det personalemæssige og økonomiske ansvar, mens den lægefaglige leder blandt andet er ansvarlig for

  • lægefaglig sagsbehandling og rådgivning fra selskabet – eksternt og internt, herunder en del mødeaktivitet med eksterne samarbejdspartnere og deltagelse i kommunikationsarbejde og -strategi
  • høringsvar til styrelser og ministerier i samarbejde med DSAM's formand og bestyrelse
  • udpegninger til arbejdsgrupper og kontakt til udpegede medlemmer
  • at deltage i udvikling af selskabet mhp. større involvering af medlemmerne.

Den lægefaglige leder skal kunne møde minimum to dage om ugen i dagtid i sekretariatet (fx 4 timer pr. dag), mens en del af arbejdet kan foregå fra andre steder uden faste arbejdstider. Der skal påregnes en del mødeaktivitet – oftest i København.

Lægefaglig konsulent til at drive og udvikle arbejdet med de kliniske vejledninger og faglige opdateringer
- ca. en dag om ugen

DSAM udgiver hvert år 1-2 kliniske vejledninger. I 2017 har vi udgivet en vejledning om KOL, ligesom DSAM’s vejledning om palliation er blevet udgivet som app. Lige nu er DSAM i gang med vejledninger inden for områderne diabetes, hjerte, canceropfølgning og dyspepsi.  Hele vejledningsområdet er under udvikling, med henblik på at vejledningerne skal fremstilles hurtigere og være mere kortfattede, uden at det går ud over den til grund liggende viden og evidens. Vejledningsarbejdet skal også koordineres med det arbejde, der sker omkring efteruddannelse og kvalitetsudvikling.

DSAM er samtidig i gang med at undersøge, hvordan vi som selskab kan blive bedre og hurtigere til at hjælpe kollegaerne med at få tilgængelig og aktuel viden på relevante områder, for eksempel i form af et almenmedicinsk referat af relevante dele af Nationale Kliniske Retningslinjer, når der kommer nye sådanne eller i form af udformningen af små faktaark.

Vi har brug for en lægefaglig konsulent med lyst og interesse for området, og som både kan holde snor i de vejledninger, der er i gang, og være med til at udvikle konceptet for vejledningsområdet. Da der ofte skal ageres hurtigt, er det vigtigt, at du løbende er i stand til at påtage dig mindre hasteopgaver med kort varsel og deadline. Det er vigtigt, at du kan tilrettelægge din arbejdsindsats, så du fysisk er i sekretariat minimum en gang hver 14.dag.