Redaktør for DSAM's kliniske vejledninger og faglige opdateringer - ca. en dag om ugen

DSAM udgiver hvert år 1-2 kliniske vejledninger samt en række mindre faglige opdateringer. I 2017 udgav vi en opdatering af DSAM’s KOL-vejledning, ligesom DSAM’s vejledning om palliation blev udgivet som app. I 2018 er der udgivet en vejledning om kræftopfølgning i almen praksis samt en farmakologisk behandlingsvejledning af type 2-diabetes lavet i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab.

Lige nu er DSAM i gang med vejledninger inden for områderne hjerte, dyspepsi og diabetes samt faglige opdateringer inden for UVI, PTSD og hjemmefødsler. Det er et ønske, at vejledningerne skal fremstilles hurtigere og være mere kortfattede, uden at det går ud over den tilgrundliggende viden og evidens.

Vi har derfor brug for en redaktør med facilitatorevner, lyst og interesse for området, og som kan holde snor i de vejledninger, vi laver. Det betyder, at du skal være god til overblik og til at tænke i processer. Du skal være en motiverende og engageret sparringspartner for de vejledningsgrupper, der er i gang. Du bliver født medlem af DSAM’s vejledningsgruppe og koordinationsgruppen for kliniske vejledninger, som bl.a. også består af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Det forventes, at dit primære arbejdsfelt er kontakten og samarbejdet med arbejdsgrupperne, og at der kun i mindre omfang vil være opgaver som DSAM repræsentant i andre sammenhænge.

Da der ofte skal ageres hurtigt, er det vigtigt, at du løbende er i stand til at påtage dig mindre hasteopgaver med kort varsel og deadline. Det er vigtigt, at du kan tilrettelægge din arbejdsindsats, så du fysisk er i sekretariat minimum en gang hver 14. dag, men du aflønnes svarende til én dag om ugen.

Særlig for stillingen
Der er i høj grad tale om blækspruttefunktion, hvor koordinering med formand, arbejdsgrupper, sekretariat og relevante interessenter inden for sundhedsfeltet er i fokus.  

Du bliver ikke alene på posten, da DSAM har et velfungerende sekretariat, hvoraf to medarbejdere også særligt arbejder med vejledningsområdet. I samråd med disse bliver opgaverne inden for området fordelt.

Vi er meget interesserede I at høre fra dig, hvis du:

  • Kan se dig selv i ovenstående og har en relevant baggrund
  • Har kendskab til metoder for udarbejdelse af vejledninger
  • Har et ”sagsbehandler-gen”, dvs. trives med at følge op på beslutninger og sikre koordinering 
  • Har kendskab til DSAM´s kerneområder (uddannelse, kvalitet, forskning)
  • Har kendskab til det almenmedicinske miljø og organisering

Om DSAM
Selskabet arbejder for at fremme de faglige interesser for og på vegne af de praktiserende læger, andre speciallæger i almen medicin og læger på vej i specialet.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og afvekslende job i et velfungerende sekretariat med gode kolleger.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn efter aftale.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte DSAM's formand Anders Beich på mail anders@beich.dk, bestyrelsesmedlem Jette Kolding Kristensen på mobil 40 81 44 66 eller sekretariatschef Louise Hørslev på mobil 51 54 13 53 eller mail lh@dsam.dk.

Ansøgningsfrist
Vi vil gerne bede om din ansøgning inkl. cv senest den 24. august 2018 på mail dsam@dsam.dk

Du hører fra os senest 30. august. De kandidater, vi udvælger, inviteres til samtale 6. september om formiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig.