NFGP - seminar

I efteråret 2010 mødtes repræsentanter fra fagforeningerne og de faglige selskaber fra de fem nordiske lande, som de plejer hvert andet år.  Fra Danmark således formand, næstformand og direktør fra henholdsvis DSAM og PLO. Et af punkterne på en lang dagsorden var ”Risikoformidling”.

Der blev enighed om et charter for risikoformidling, der understreger betydningen af angive effekten af en given behandling i absolutte tal og ikke som vanligt i relative tal. 

Se charter for risikoformidling her.

NFGP - seminar

Seminar of General Practice is held every second year. The participants at the seminar are the chairmen of the Nordic colleges  and unions of general practice. The next meeting will be held in 2012.

At the last meeting in Svalbard, August 2010, the participants agreed on the content of a risk charter and commited themselves to present this resolution for their national boards for adoption and to work for the implementation of the charter in their own countries.

To read the risk charter click here.