Prognose og kronikeromsorg for diabetes hos personer med svære psykiatriske lidelser
Arbejdets betydning for aldringsprocessen. Giver fysisk krævende arbejde tegn på tidlig aldring hos midaldrende danskere?
Hand in hand. Psychological intervention involving partners of women diagnosed with breast cancer. A randomised controlled trial.
Effekten af efteruddannelsen i diagnostik af kræft i almen praksis
Opfølgning af uegnede og unormale celleprøver i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft - Effekter af to interventioner
Social ulighed og lægesøgning. En antropologisk undersøgelse social ulighed, sygdoms/symptomoplevelser og lægesøgning
Risikokommunikation ved primær forebyggelse af hjerte- og kredsløbssygdom: betydning af information på patienters valg, vedholdenhed og tilfredshed ved behandling med kolesterolsænkende medicin
Effekt af case management (forløbskoordinering) til optimering af kræftforløb fra diagnose til afsluttet behandling
Øreproblemer hos førskolebørn fulgt hos praktiserende læger. Fokus på livskvalitet og familiens belastning af sygdommen.
Kræftudredning og henvisning via kræftpakker i almen praksis – studier af symptomtolkning, tid til diagnose og tumorstadie
The Organisation of Primary Care in Denmark and the Agency Relationship
Ikke-deltagelse i screening for brystkræft
Befolkningens viden og forestillinger om kræft
Kronisk syge patienters kontakt til lægevagt
Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie
Funktionel colonsygdom. Udredning og behandling i almen praksis
DEN ORGAN-USPECIFIKKE KRÆFTPAKKE Implementering, anvendelse og effekt
Identifikation og analyse af kvalitetsproblemer i diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis i udvalgte lande
Effekten af en aktiv implementering af et forløbsprogram for patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse
Unges seksuelle adfærd
At være pårørende til døende patienter: Prædiktorer for depression, angst, kompliceret sorg og dårligt fysisk helbred efter patientens død
Livsførelse med screeningsdiagnosticeret brystkræft
Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser i almen praksis
Fælles Kræfter – En undersøgelse af par, der lever med brystkræft
Kost, Metabolisme og Fedme
Lægesøgningsadfærd blandt personer med tidlige alarmsymptomer på kræft
Epidemiologiske studier af gastrointestinale symptomer og canceralarmsymptomer i Danmark – en populationsbaseret undersøgelse
Mødet mellem borger og sundhedssystem - En komparativ sociologisk undersøgelse af deltagere, ikke-deltagere og praktiserende lægers opfattelser af forebyggende helbredstjek i Randers Kommune
Kræftpatienters rehabilitering i et sammenhængende sundhedsvæsen, et randomiseret, kontrolleret studie.
A qualitative study of needs assessment instruments in cancer rehabilitation.
Patient and general practitioner perspectives.
Patientklagesager i almen praksis
Sammenhænge mellem social kapital, organisation og behandlingskvalitet af kronisk sygdom
Betydningen af social kapital og organisation i almen praksis og sygehusvæsnet belyst ved spørgeskema- og registerundersøgelser