Legatet uddeles i en eller flere portioner til fremme af almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf

Ansøgningsfrist og kontakt
Ansøgningsfrist for 2017: Tirsdag, den 15. august 2017

Motiveret ansøgning vedlagt relevante bilag sendes elektronisk til dsam@dsam.dk, som ved spørgsmål også kan kontaktes telefonisk på telefon 70 70 74 31.

Det forventes, at alle ansøgere får svar i løbet af uge 39.