Udvalgsoversigt

Viser 22 medlemmer af DSAM's bestyrelse:

KasketNavnSelvdekl.TitelUdpeget af 
Formand Anders Beich Formand / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Næstformand Bolette Friderichsen Næstformand / Læge
Udpeget af: Region Nordjylland
LægeRegion Nordjylland E-mail
Medlem Annette Houmand Medlem / Læge
Udpeget af: Region Sjælland
LægeRegion Sjælland E-mail
Medlem Claus Rendtorff Medlem / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Medlem Hans Christian Kjeldsen Medlem / Læge
Udpeget af: Region Midtjylland
LægeRegion Midtjylland E-mail
Medlem Jens Søndergaard Medlem / Læge
Udpeget af: Region Syddanmark
LægeRegion Syddanmark E-mail
Medlem Lene Therkelsen Medlem / Læge
Udpeget af: FYAM
LægeFYAM E-mail
Medlem Lise Dyhr Medlem / Læge
Udpeget af: Region Hovedstaden
LægeRegion Hovedstaden E-mail
FYAM medlem Maria Bach Nikolajsen FYAM medlem / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Observatør Annelli Sandbæk Observatør / Læge
Udpeget af: Århus
LægeÅrhus E-mail
Observatør Bo Christensen Observatør / Læge
Udpeget af: Practicus
LægePracticus E-mail
Observatør Carsten Jensen Observatør / Læge
Udpeget af: TPL/MPL
LægeTPL/MPL E-mail
Observatør Christian Freitag Observatør / Læge
Udpeget af: PLO's bestyrelse
LægePLO's bestyrelse -
Observatør Frans Boch Waldorff Observatør / Læge
Udpeget af: Odense
LægeOdense E-mail
Observatør John Sahl Andersen Observatør / Læge
Udpeget af: København
LægeKøbenhavn E-mail
Observatør Martin Bach Jensen Observatør / Læge
Udpeget af: Aalborg
LægeAalborg E-mail
Observatør Roar Maagaard Observatør / Læge
Udpeget af: Uddannelsesudvalget
LægeUddannelsesudvalget E-mail
Suppleant Cecilie Thorning Jacobsen Suppleant / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Suppleant Niels Ulrich Holm Suppleant / Læge
Udpeget af: PLO's bestyrelse
LægePLO's bestyrelse E-mail
Sekretær Louise Hørslev Sekretær / Kommunikationschef
Udpeget af: DSAM
KommunikationschefDSAM E-mail
Orientering Lotte Hvas Orientering / Læge
Udpeget af: DSAM
LægeDSAM E-mail
Orientering Annette Gehrs Orientering / Sekretær
Udpeget af: DSAM
SekretærDSAM E-mail

Send e-mail til alle

Selvdeklarering

DSAM's bestyrelse har på et møde i maj 2007 besluttet at indføre selvdeklarering.

Formålet er at øge åbenheden omkring eventuelle interessekonflikter for DSAM's bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af arbejdsgrupper, som skriver kliniske vejledninger, i relation til medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger. Der er solid evidens for, at modtagelse af gaver, honorar og lign. har indflydelse på holdninger til lægemiddelfirmaer mv. Internationale lægevidenskabelige tidsskrifter har de senere år forlangt, at forfattere til artikler deklarer deres engagement med relevante parter, herunder medicinindustrien. Derved får læserne mulighed for selv at skabe sig et mere nuanceret syn på tolkningen af forskningsresultaterne.

Målet med selvdeklarering i DSAM er analogt ikke at udøve censur, men at bevare DSAM's troværdighed overfor medlemmer og offentlighed.

DSAM's bestyrelsesmedlemmer, formænd for DSAM's udvalg og medlemmer af arbejdsgrupper, som skriver kliniske vejledninger, skal derfor løbende og for det foregående år deklarere følgende på selskabets hjemmeside:

  • Medlemskab af bestyrelser, repræsentantskab og lignende i medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger.
  • Aktier noteret i eget navn i medicin- og medicoindustri med en kursværdi på mere end 5000 kr.
  • Vederlag og gaver af væsentligt omfang svarende til mere end 5000 kr. per år modtaget fra et firma/patientforening.

Mindre gaver, gavecheck mv. skal ikke selvdeklareres.