Udvalgsoversigt

Viser 24 medlemmer af DSAM's bestyrelse:

KasketNavnSelvdekl.TitelUdpeget af 
Formand Anders Beich Formand / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Næstformand Annette Houmand Næstformand / Læge
Udpeget af: Region Sjælland
LægeRegion Sjælland E-mail
Medlem Annemette Pihl Lundberg Medlem / Læge
Udpeget af: FYAM
LægeFYAM E-mail
Medlem Bolette Friderichsen Medlem / Læge
Udpeget af: Region Nordjylland
LægeRegion Nordjylland E-mail
Medlem Claus Rendtorff Medlem / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Medlem Dorte Jarbøl Medlem / Læge
Udpeget af: Region Syddanmark
LægeRegion Syddanmark E-mail
Medlem Jette Kolding Kristensen Medlem / Læge
Udpeget af: Region Midtjylland
LægeRegion Midtjylland E-mail
Medlem Lise Dyhr Medlem / Læge
Udpeget af: Region Hovedstaden
LægeRegion Hovedstaden E-mail
FYAM medlem Maria Bach Nikolajsen FYAM medlem / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Observatør Annelli Sandbæk Observatør / Læge
Udpeget af: Århus
LægeÅrhus E-mail
Observatør Bo Christensen Observatør / Læge
Udpeget af: Practicus
LægePracticus E-mail
Observatør Carsten Jensen Observatør / Læge
Udpeget af: TPL/MPL
LægeTPL/MPL E-mail
Observatør Christian Freitag Observatør / Læge
Udpeget af: PLO's bestyrelse
LægePLO's bestyrelse -
Observatør Frans Boch Waldorff Observatør / Læge
Udpeget af: Odense
LægeOdense E-mail
Observatør John Sahl Andersen Observatør / Læge
Udpeget af: København
LægeKøbenhavn E-mail
Observatør Martin Bach Jensen Observatør / Læge
Udpeget af: Aalborg
LægeAalborg E-mail
Observatør Roar Maagaard Observatør / Læge
Udpeget af: Uddannelsesudvalget
LægeUddannelsesudvalget E-mail
Suppleant Ellen Louise Kristensen Suppleant / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Suppleant Niels Ulrich Holm Suppleant / Læge
Udpeget af: PLO's bestyrelse
LægePLO's bestyrelse E-mail
FYAM suppleant Lene Therkelsen FYAM suppleant / Læge
Udpeget af: Repræsentantskabet
LægeRepræsentantskabet E-mail
Sekretær Louise Hørslev Sekretær / Sekretariatschef
Udpeget af: DSAM
SekretariatschefDSAM E-mail
Orientering Maria Bundgaard Orientering / Læge
Udpeget af: FYAM
LægeFYAM E-mail
Orientering Niels Saxtrup Orientering / Lægefaglig leder
Udpeget af: DSAM
Lægefaglig lederDSAM E-mail
Orientering Annette Gehrs Orientering / Sekretær
Udpeget af: DSAM
SekretærDSAM E-mail

Send e-mail til alle

Ordførerskaber

Patientsikkerhed: Claus Rendtorff
Evaluering: Jette Kolding Kristensen
It og data: Annette Houmand
Kvalitet: Anders Beich
Ulighed i sundhed: Lise Dyhr
Forskning: Dorte Jarbøl
Uddannelse og rekruttering: Bolette Friderichsen
FYAM-rekrutteringsordfører: Maria Bach Nikolajsen


Selvdeklarering

DSAM's bestyrelse har på et møde i maj 2007 besluttet at indføre selvdeklarering.

Formålet er at øge åbenheden omkring eventuelle interessekonflikter for DSAM's bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af arbejdsgrupper, som skriver kliniske vejledninger, i relation til medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger. Der er solid evidens for, at modtagelse af gaver, honorar og lign. har indflydelse på holdninger til lægemiddelfirmaer mv. Internationale lægevidenskabelige tidsskrifter har de senere år forlangt, at forfattere til artikler deklarer deres engagement med relevante parter, herunder medicinindustrien. Derved får læserne mulighed for selv at skabe sig et mere nuanceret syn på tolkningen af forskningsresultaterne.

Målet med selvdeklarering i DSAM er analogt ikke at udøve censur, men at bevare DSAM's troværdighed overfor medlemmer og offentlighed.

DSAM's bestyrelsesmedlemmer, formænd for DSAM's udvalg og medlemmer af arbejdsgrupper, som skriver kliniske vejledninger, skal derfor løbende og for det foregående år deklarere følgende på selskabets hjemmeside:

  • Medlemskab af bestyrelser, repræsentantskab og lignende i medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger.
  • Aktier noteret i eget navn i medicin- og medicoindustri med en kursværdi på mere end 5000 kr.
  • Vederlag og gaver af væsentligt omfang svarende til mere end 5000 kr. per år modtaget fra et firma/patientforening.

Mindre gaver, gavecheck mv. skal ikke selvdeklareres.