Sekretariatet

 • Dansk Selskab for Almen Medicin
  Stockholmsgade 55, st.
  2100 København Ø 
   
 • T: 7070 7431
  Mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-14

 • E: dsam@dsam.dk
 • W: www.dsam.dk

Niels Saxtrup

M: 2148 5988

E: saxtrup@dsam.dk

 • Lægefaglig leder
 • Rekrutteringsudvalget

Lotte Hvas

M: 3137 1962 

E: lotte.hvas@dadlnet.dk

 • Lægefaglig konsulent
 • Direktør for NFGP

Louise Hørslev

M: 5154 1353

E: lh@dsam.dk

 • Sekretariatschef (daglig ledelse)
 • Bestyrelsen/Repræsentantskabet
 • Preventing overdiagnosis kongres 2018 og Nordisk kongres 2019 
 • Kliniske vejledninger

Sine Barrett-Madsen

M: 2830 2321

E: sbm@dsam.dk

 • Journalist (varetager presse)
 • Kommunikation
 • Pressehåndtering
 • Udvikling

Annette Scharff Gehrs

M: 3151 7131

E: asg@dsam.dk

 • Overordnet webansvarlig
 • Webredaktør for DSAM
 • Practicus' redaktionssekretær
 • SAMS
 • Forskningsudvalget
 • Repræsentantskabsmøder

Dorthe Pedersen

M: 5150 1676

E: dp@dsam.dk

 • Regnskab/økonomi
 • Mødeplanlægning
 • Multipraksisundersøgelsesudvalget,
  herunder honorar for dataindsamling
 • Internationalt Udvalg
 • Patientsikkerhedsudvalget
 • Kvalitetsudviklingsudvalget
 • Sara Krabbes legat
 • Kontakt vedr. ind- og udmeldelser
 • Bestyrelsesmøder
 • Høringer og udpegninger

Sanne Bernard

M: 2856 0040

E: sb@dsam.dk

 • Koordinator årsmødet 2017
 • FYAM udvalget, herunder fyam.dk
 • Kliniske vejledninger, sekretariatsbistand
 • Videreuddannelsesudvalget
 • Lægetorvet
 • Sekretær for NFGP
 • Preventing overdiagnosis kongres 2017
 • Nordisk Kongres 2019

Zita Stephansen Brandt

 • Bogholderi
 • Løn
 • Rejsegodtgørelser

Thomas Birk Kristiansen

M: 6160 1234

E: thomasbirk@dadlnet.dk

 • Lægefaglig konsulent:
  Kliniske vejledninger
  Faglige opdateringer