Siden 01. september 2010 har det været muligt, at indrapportere utilsigtede hændelser (UTH) fra almen praksis.
DSAM's UTH-udvalg vil med en til to måneders mellemrum præsentere udvalgte UTH.
Udvalget består af praktiserende læger fra hele landet og med interesse inden for området. Se medlemmer og kontaktmuligheder.
Her har du mulighed for at sende en besked til udvalget.