Udpeget tilNavn(e)StartdatoSlutdato
Danske Regioner: Møde vedrørende Funktionelle lidelserMarianne Dam Lentz
03-07-2018-
Diverse: Møde med Cannabis DanmarkAnders Beich
27-06-2018-
Kræftens Bekæmpelse: Referencegruppe til Partnerskab om SenfølgerBolette Friderichsen
18-06-2018-
Diverse: Sorgkonference 2018Niels Saxtrup
15-06-201818-09-2018
SST: IRF's specialistgruppe for NRL vedrørende hjertekredsløbBo Christensen
Susanne Larsen
11-06-2018-
PLO: PLO-arbejdsgruppe om udvikling af indikatorer i almen praksisMette Line Soot
Anders Beich
30-05-2018-
Lægeforeningen: Lægeforeningens ForskningsudvalgDorte Jarbøl
28-05-2018-
Diverse: NKR om opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerterGitte Krogh Madsen
23-05-2018-
SST: Arbejdsgruppe for faglige anbefalinger til organisering af fødetilbudPernille Vieth
23-05-2018-
Diverse: Brugergruppe til Digital Almen PraksisMartin Bach Jensen
15-05-2018-
RKKP: Styregruppe for Dansk Depressions DatabaseClaus Rendtorff
14-05-2018-
SST: Arbejdsgruppe om indikatorer til forebyggelsestilbudMette Line Soot
04-05-2018-
Diverse: Task force om styrket opspring af mennesker med alkoholafhængighedSverre Barfod
03-05-201831-08-2018
SST: Bilateralt møde om den akutte almenmedicinske sundhedsindsats i vagttidBolette Friderichsen
Anders Beich
30-04-2018-
Region Hovedstaden: Paneldebattør ved Den Nationale Diabeteskonference 2018Anders Beich
19-04-201801-11-2018
RKKP: Styregruppe for Databasen for Astma i DanmarkRune Søgaard Ahrensberg
Jesper Lykkegaard
16-04-2018-
SST: Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i urinvejeneMichael Hoffman
16-04-2018-
Danish Diabetes Academy: Kandidater til DDA komité medlemmerJette Kolding Kristensen
16-04-2018-
SST: NKR for behandling af emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type - opdateringGunnar Axelgaard
13-04-2018-
SST: Akut psykiatrisk indsats (spor 4)Bolette Friderichsen
13-04-2018-
SST: Arbejdsgruppe for udarbejdelse af læringsmateriale om hensigtsmæssig medicineringInger Overgaard Højvig
13-04-2018-
SST: Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i underlivetAnnika Norsk Jensen
12-04-2018-
SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af anbefalinger for udbredelse af tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvangClaus Rendtorff
12-04-2018-
RKKP: Styregruppe for Dansk HjertesvigtsdatabasePalle Mark Christensen
12-04-2018-
LVS: Akutmodtagelserne på somatiske sygehuse (spor 2)Bolette Friderichsen
09-04-2018-
Danske Regioner: Nationalt netværk på diabetesområdetJette Kolding Kristensen
26-03-2018-
Region Hovedstaden: Styregruppe på Tværspuljeprojekt - diabetespatienters behov og præferencerLise Dyhr
21-03-201828-02-2020
STPS: Programkomité og referencegruppe - Medicinering uden patientskadeAnders Beich
19-03-2018-
STPS: Arbejdsgruppe vedr. læringsindsats til læger fasttilknyttet plejehjem og plejehjemspersonaleMerete Stampe Mølberg
19-03-2018-
STPS: Sikker behandling af patienter i antitrombotisk behandling Niels Saxtrup
06-03-2018-
SST: NKR for opioidbehandling af kroniske, non-maligne smerterMartin Bach Jensen
01-03-2018-
LVS: Tværgående faglig arbejdsgruppe - Den akutte sundhedstilstandMarianne Puge Nielsen
28-02-2018-
SST: Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger for børnepalliationThyge Traulsen
26-02-2018-
SST: Følgegruppe for vurdering af HPV-vaccination til drengeJohn Brodersen
20-02-2018-
SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demensJohn Brodersen
24-01-2018-
Diverse: Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne - referencegruppePeder Olesgaard
17-01-2018-
Wonca: WONCA International Classification Committee (WICC)Preben Larsen
Daniel Kaminski Rotenberg
15-01-201831-05-2020
SST: Revision af vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelserNiels Saxtrup
15-01-2018-
Dansk Lægemiddel Information: Referent til Medicin.dk - AdipositasRasmus Køster-Rasmussen
15-01-2018-
PLO: Arbejdsgruppe ifht risikobaseret tilsyn og Styrelsen for PatientsikkerhedThomas Birk Kristiansen
Claus Rendtorff
12-01-2018-
Diverse: Referencegruppe for NKR vedr. Behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigtJette Kolding Kristensen
04-01-2018-
DSGH: NKR for screening og behandling af non-alkoholisk fedtleverAnnelli Sandbæk
29-11-201731-12-2018
Diverse: NFGP Nordisk Lederseminar 2018Anders Beich
Annette Houmand
Jette Kolding Kristensen
12-11-201725-08-2018
Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Følgegruppe til projekt: Klar til SamtalenNiels Ulrich Holm
14-10-2017-
Diverse: PLU-FondenRikke Pilegaard Hansen
Dorte Jarbøl
26-09-2017-
PLO: Repræsentant til Det lægelige specialeråd i Region SyddanmarkNiels Kristian Kjær
19-09-201731-12-2018
SST: Dialogmøde om svangre- og fødeområdetKirsten Lykke Nielsen
22-08-2017-
SST: IRFs specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Mave-tarmNikolaj Askjær
Dorte Jarbøl
15-08-2017-
Region Hovedstaden: Referencegruppe i NVD - udvikling af værktøj til tidlig opsporing af demensJohn Brodersen
08-08-2017-
SST: NKR for demens og medicinNiels Saxtrup
Mette Line Soot
05-07-201701-11-2018
SST: NKR for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demensThomas Birk Kristiansen
05-07-201731-10-2018
SST: NKR for diagnostik af mild cognitive impairment og demensJohn Brodersen
05-07-201731-10-2018
LVS: Målepunkter for det risikobaserede tilsyn i 2018 for emnet ”Den psykiatriske patient med somatisk sygdom”Claus Rendtorff
20-06-2017-
LVS: Målepunkter for det risikobaserede tilsyn i 2018 for emnet "Den kronisk syge patient med komorbiditet - diabetes"Thomas Birk Kristiansen
20-06-2017-
SST: Beslutningsstøtteværktøj til brug ved henvisning af patienter til undersøgelse hos egen lægeNiels Saxtrup
Anders Beich
19-06-2017-
DAK-E: Forløbsplan for diabetesAnnette Houmand
09-06-2017-
SST: Revision af anbefalinger for svangreomsorgen - arbejdsgruppe 1 Ruth Kirk Ertmann
24-05-201731-12-2018
SST: Revision af anbefalinger for svangreomsorgen - arbejdsgruppe 2Pernille Vieth
24-05-201731-12-2018
Dansk Urologisk Cancer Gruppe - DUCG: Dansk Urulogisk Cancer GruppeSøren Barton McNair
04-05-2017-
Psykiatrifonden: Advisory Board i Psykiatrifondens regiAnders Beich
02-05-2017-
SST: EpidemigruppenJohan Reventlow
28-04-2017-
Danmarks Lungeforening: Forskningsudvalget i Danmarks Lungeforenings FondJesper Lykkegaard
24-04-2017-
SST: Anbefalinger til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæringChristian Rosendal
20-04-2017-
SST: Serviceeftersyn af pakkeforløb for brystkræft Annika Norsk Jensen
11-04-2017-
SST: Serviceeftersyn af pakkeforløb for lungekræftHelle Skelmose Ibsen
11-04-2017-
PLO: Projektforløb i samarbejde med Danske Regioner om EU-udbudAnnette Houmand
29-03-2017-
DRG: Dansk Råd for GenoplivningMogens Zarling
17-03-2017-
SST: Revision af Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidlerNiels Saxtrup
17-03-2017-
Region Nord: Følgegruppe i NutriDia - udvikling af dialogbaseret beslutningsværktøj i form af en app der har fokus på vægttab hos cancerpatienterBolette Friderichsen
12-03-2017-
LVS: Fagligt råd til RKKPAnnette Houmand
01-03-2017-
Dansk Lægemiddel Information: Forfatter - Medicin.dk - tobaksafhængighedThomas Birk Kristiansen
13-02-2017-
SST: Revidering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats Anna Weibull
06-02-2017-
LVS: Faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdomMarius Andersen
Bo Christensen
04-02-2017-
SST: Forløbsprogram for børn og unge med ADHDHanne Fly
02-02-2017-
SST: Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelserPernille Vieth
02-02-2017-
SST: Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelserCarsten Mejer Obel
02-02-2017-
SST: Forløbsprogram for børn og unge med angst/depressionSonja Simonsen
02-02-2017-
Diverse: Bedømmelsesudvalg til forskningsstipendier fra Lundbeckfonden.Dorte Jarbøl
01-02-2017-
SST: Opdatering af den Nationale Rekommandationsliste for smertebehandlingJens Gram-Hansen
Gitte Krogh Madsen
10-01-201701-02-2020
SUM: Møde om eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifteJette Kolding Kristensen
09-01-2017-
Dansk Lægemiddel Information: Forfatter Medicin.dk - Antibiotika vejledningSidsel Böcher
21-12-2016-
SST: Specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste - psykofarmakaNina Åslund
14-12-201631-12-2019
Diverse: Dansk Lunge Cancer GruppeRoar Maagaard
23-11-201630-11-2019
Region Sjælland: Faglig sparringsgruppe for almen praksis i Region SjællandAnne Møller
07-11-201631-12-2018
Danske Regioner: Faglig følgegruppe med henblik på løbende drøftelse og sparring med styregruppen vedrørende pakkeforløbene i psykiatrien, herunder revision og videreudvikling.Claus Rendtorff
04-11-2016-
SST: Evaluering af satspuljen "Styrket sammenhæng for de svageste ældre"Mette Line Soot
29-09-201601-01-2020
RADS: Fagudvalget vedrørende Antitrombotika 2.0Susanne Larsen
01-07-2016-
SST: National Klinisk Retningslinje for behandling af lumbal spinalstenoseNiels Bro Madsen
29-06-2016-
Socialstyrelsen: National Klinisk Retningslinje for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjemThomas Hansen
10-05-2016-
SST: Udvalg for Hjertesygdomme Marius Andersen
Bo Christensen
19-04-2016-
STPS: Arbejdsgruppe under Fagligt ForumTorben Hellebek
23-03-2016-
SST: Specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. KønshormonerLotte Hvas
15-03-201631-03-2019
SST: Specialistgruppe for den Nationale Rekommendationsliste vedr. LuftvejeRune Aabenhus
11-03-201603-02-2019
SST: Specialistgruppe for den Nationale Rekommendationsliste vedr. HudNiels Erik Møller
01-03-2016-
RKKP: Styregruppe for Dansk RygdatabaseMartin Bach Jensen
28-02-2016-
SST: Følgegruppe for Den Ældre Medicinske Patient Christian Rosendal
16-01-201631-12-2019
SUM: Det Nationale AntibiotikarådLars Bjerrum
09-09-201531-12-2019
RKKP: Styregruppe for Dansk register for Kronisk Obstruktiv LungesygdomJørgen Steen Andersen
Jesper Lykkegaard
31-08-2015-
LVS: Sundhedsstyrelsens udvalg for kræftRoar Maagaard
09-07-2015-
RKKP: Styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for LivmoderhalskræftscreeningHanne Heje
09-07-2015-
SST: VaccinationsudvalgNiels Ulrich Holm
Johan Reventlow
19-06-2015-
SST: MedcintilskudsnævnetJanne Unkerskov
26-05-201520-06-2021
RKKP: Styregruppe for den nationale kliniske kvalitetsdatabase Atrieflimren i DanmarkPalle Mark Christensen
Henrik Rasmussen
16-05-2015-
Patientombuddet: Fagligt Forum Peter Gaardbo Simonsen
12-03-2015-
SUM: Initiativer vedrørende kronisk sygdom (FIKS)Claus Rendtorff
25-02-2015-
LVS: Udvalg for Nationale ScreeningsprogrammerJohn Brodersen
10-02-2015-
SUM: STARS - Strategisk Alliance for Register- og SundhedsdataAnnette Houmand
01-11-2013-