Brug af ultralyd er på vej ind i vores fag. Det indgår i stigende grad i lægeuddannelsen og i andre kliniske specialer. Bl.a. forventes det at læger i de fælles akutmodtagelser (FAM) får kompetence i klinisk ultralydsundersøgelse (KU). KU afklarer typisk ja/nej spørgsmål (fx er der en spiral i uterus?) og er således noget andet end en systematisk radiologisk ultralydsundersøgelse. KU er et potentielt værdifuldt redskab i almen praksis, men kræver oplæring og udvikling af både tekniske kompetencer og forståelsen af hvordan det hensigtsmæssigt bruges.

Et er således at kunne fremstille teknisk tilfredsstillende billeder, men hvad kan man konkludere ud fra dem? Hvad betyder det for eksempel at vi kan se en galdesten hos den patient som har ondt i maven? Er smerterne forårsaget af galdestenen eller skyldes de noget andet? Med andre ord, hvor hyppigt er asymptomatisk galdesten og hvad skal jeg i øvrigt tænke på og undersøge for ved mavesmerter? Erfaringen er at vi som praktiserende læger godt kan lære at forholde os til ovenstående på konstruktiv vis, men at det nok samtidig er den væsentligste udfordring ved indførelsen af KU. Selve det praktiske ved at lære at udføre basale skanninger i standard projektioner er samlet set nok en mindre udfordring. Sikring af evnen til at vurdere de billeder man får ved sine skanninger og lade vurderingen indgå i den samlede konsultation er det sværeste ift brug af KU i almen praksis.

DSAMs efteruddannelsesgruppe

Der er en efteruddannelsesgruppe under DSAM, som arbejder med udviklingen af KU i almen praksis. Gruppen har mødtes månedligt i et år og består af praktiserende læger og uddannelseslæger i almen medicin. Der er ti medlemmer, som praktiserer i Nordjylland og Midtjylland,  hvoraf otte scanner i daglig praksis. Seks medlemmer er (som en forsøgsordning) certificeret ved Ålborg Universitetshospitals  center for færdighedstræning og simulation (NordSim) efter en kursusmodel som er udviklet med sigte på KU blandt læger i FAM. Derudover er er gruppens medlemmer uddannet ad hoc ved forskellige kurser og gennem supervision ved eksterne undervisere.

Implementering af klinisk ultralyd i fagets kultur

Praktiserende læger der anvender KU er generelt meget entusiastiske ift. teknikken. Man ser det som noget, der gør det sjovere og mere interessant at være praktiserende læge. Det er også en erfaring at der kan være forhindringer i forhold til at benytte teknologien. Det er selvsagt afgørende at man umiddelbart efter oplæringskurser har adgang til et ultralydsapparat, ellers risikerer man at tabe færdighederne ret hurtigt. Det er derfor nødvendigt med en fokuseret indsats med daglige skanninger over nogle måneder efter afsluttet oplæringskursus, så man får konsolideret sine kompetencer. Det er også vigtigt at der er et fortsat tilbud om kurser og supervision på området for at vedligeholde og udbygge kompetencerne, herunder hvordan det skal indgå i ens egne konsultationer. Overordnet er der også behov for at udvikle kulturen omkring KU i specialet almen medicin og hvordan det skal implementeres.

Common trunk

Efter grundig dialog har vi etableret en ’common trunk’ – se separat fil. Listen rummer de undersøgelser, man vil blive undervist i på det basale kursus – se nedenfor.  Antallet af undersøgelser kan synes omfattende, men vi opfatter ikke common trunk, som hverken endelig eller fuldt udtømmede. Den repræsenterer et undervisningstilbud som den enkelte kan lære at mestre og bruge som udgangspunkt for sin egen udvikling.

Kursusstruktur

Gruppen har etableret et samarbejdet med CECLUS (Center for klinisk ultralyd) ved Århus Universitet med det sigte at udvikle et uddannelsestilbud til praktiserende læger. Der arbejdes sammen med et privat firma som er specialiseret i kursustilbud indenfor KU og har en veludviklet platform for e-learning i den sammenhæng (www.usabdc.org). Kurset i common trunk strækker sig over tre separate dage. Til hver kursusdag er der tilknyttet en forudgående e-learning af ca. een dags varighed.

Efter endt kursus etableres efteruddannelsegrupper blandt kursister for at yde implementeringsstøtte i hverdagen. Grupperne tænkes superviseret af dels praktiserende læger med etableret erfaring i KU, dels med en up-load mulighed til en ekspert i KU. Forhåbningen er at kunne skabe en ’ringe i vandet’ effekt med base i en fagligt stærk kursus- og implementerings-struktur. Det er vores intention at kompetencevurdering foregår med brug af en logbog efter inspiration fra hoveduddannelsen.

Igangværende projekter

2. landsmøde om brug af klinisk ultralyd i almen praksis
Den 9. september 2016 afholdes 2. landsmøde om klinisk ultralyd på Odin Havnepark i Odense kl. 9-16. Alle interesserede praktiserende læger og uddannelseslæger er inviteret! - Om man er erfaren ultralydsscanner med eget apparat, har prøvet enkelte undersøgelser eller bare vil høre mere om emnet. 

Se programmet for landsmødet her

Lægedage 2016
Der bliver i lighed med tidligere år afholdt kursus i klinisk ultralyd på årets Lægedage. Kurset bliver et lukket heldags lægekursus, som  afholdes fredag den 18. november. Underviserne  kommer fra almen praksis flankeret af  kompetente kræfter fra  CECLUS (Århus Universitet) og CAMES (Kbh. Universitet). Programmet er i støbeskeen - mere information følger i takt med annonceringen af lægedage. Derudover vil der være mulighed for at afprøve ultralyd på færdighedsværksteder, som er placeret tirsdag og torsdag. Færdighedsværkstedet er bemandet af almenmedicinerne med erfaring i den daglige brug af klinisk UL. 

Honorar for klinisk ultralyd
Vi forbereder inddragelse af PLO. Sigtet er af få en lokalaftale knyttet til forsknings- og kvalitetssikringsprojekter. Vi mener at være i stand til at dokumentere mere hensigtsmæssige patientforløb med brugen af KU. Det gælder på områder som diagnostik, egne behandlingsinterventioner, visitation og påvirkning af forløb i sekundær sektor.

Kvalitetssikring
Brugen af KU i almen praksis må nødvendigvis omfattes af et struktureret kvalitetssikringsarbejde.  Aktuelt arbejder vi med en model baseret på en datafangst pop-up, som skal udfyldes i tilknytning til undersøgelsen. Der er tale om en ganske kort (30 sekunder) varende registrering af indikation, fund, konsekvens, tidsforbrug og evt. link til lagret billeddokumentation.

Forskning
Der er flere planlagte og igangværende forskningsprojekter på området herhjemme. Dels omhandler de hvordan ultralyd bruges i Danmark og udlandet og dels er det planen at udføre projekter der kan belyse hvad KU hensigtsmæssigt kan bruges til i vores fag og hvilke konsekvenser det har ift behandling og økonomi.
 

Søren Olsson & Søren Kæseler Andersen
P.v.a. Gruppen for Klinisk ultralyd i almen praksis.