Skærmprint telefonvisitionsguide

Practicus

Forside til vejledningen Ha' hjertet med

Guidelines for type 2-diabetes, 2014 revision

Guidelines for type 2-diabetes (insulinbehandling)

Antibiotika-kampagne dialogark
636 Kb
Antibiotika-kampagne forældrefolder
852 Kb
Antibiotika-kampagne poster
1218 Kb
Bedre patientforløb for patienter med psykiske lidelser af ikke-psykotisk karakter
Arbejdsgruppe nedsat af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk selskab for almen medicin, december 2005
210 Kb
Centrale værdier i almen praksis, 2001
Hvilke værdier skal almen praksis i fremtiden bygge på?
339 Kb
Kvalietssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis, 2010
En redegørelse udfærdiget af Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg. Bogen er opdelt i en del 1, som primært henvender sig til praktiserende læger, laboratoriekonsulenter, embedsmænd og politikere i regionerne, samt en del 2, som primært henvender sig til kvalitetssikringsorganisationen med konkrete kvalitetskrav og beregningsgrundlag med videre.
247 Kb
Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis, 2010
Pixi-udgave.
30 Kb
Rapport om utilsigtede hændelser i almen praksis
Dansk Selskab for Almen Medicins og Praktiserende Lægers Organisations udvalg vedrørende utilsigtede hændelser, december 2005
200 Kb
Rettidig omhu eller utidig indblanding - Politik for forebyggelse i almen praksis
PLO's og DSAM's politikpapir for forebyggelse, 2005
163 Kb