Medlemsblad med 40 år på bagen

Tidsskriftet Practicus er medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab. 
Det udkommer i et oplag på 4.750 eksemplarer 5 gange om året og sendes til alle medlemmerne, som en del af deres kontingent. Derudover bliver det sendt til pressen og andre interesserede.

Practicus beskæftiger sig med emner indenfor DSAM's virkefelter, nemlig forskning, uddannelse på alle niveauer, kvalitetsudvikling og internationalt samarbejde. Derudover er det et debatblad, hvor alle facetter af livet i lægepraksis bliver diskuteret. Debatindlæg udgives fra 2017 også elektronisk

Redaktionen består af ansvarshavende chefredaktør Bo Christensen, FYAM-redaktør Daniel Faust Nathansen samt redaktionssekretær Annette Gehrs.
Anne-Kathrine Skoven fra Johnsen Offset A/S i Aarhus forestår layout og trykning af Practicus.
Ønsker om annoncetegning kan ske til mediebureauet Vendemus, se annoncering.

Indlæg modtages gerne, og kan sendes til Practicus@dsam.dk.Se mere under Skriv artikel