Her er en beskrivelse af, hviken information du kan finde på disse sider.

Om specialet

Her finder man målbeskrivelserne fra henholdsvis 2003 og 2013. Der er et underpunkt med en kort introduktion til henholdsvis introduktionsstilling og hoveduddannelsen i almen medicin.

Kompetencevurdering

Målbeskrivelsen fra 2013 for specialet almen medicin indeholder fem kompetencevurderingsmetoder. De enkelte metoder er beskrevet og der findes skemaer til de enkelte metoder. Det er også her man finder kvalifikationskortene, som bruges i forbindelse med de uddannelseselementer, der ikke finder sted i almen praksis. Vejledning og evaluering

Vejledning og evaluering

Denne side er ved at blive opdateret.

Kurser

Læs om kurser her

Krav til tutorlæger

Her ligger tutorlægekravene, som er gældende fra 1. januar 2013. Kravene er suppleret med relevante link og DSAM's anbefaling til supervision.

Praktiske oplysninger

Her er en liste med kontaktoplysninger på uddannelseskoordinatorerne og sekretariaterne for lægelig videreuddannelse m.v. Her er en ordbog, der bl.a.. indeholder forklaring på forkortelser Det er også her, man finder en oversigt med formalia (quickguides) til de enkelte uddannelsesdele og diverse skemaer.