Tak for jeres stemmer

Så er valget slut, og stemmerne er talt op. Vi har opnået en rigtig flot valgprocent, og vi vil gerne sige tak til alle, der har stemt. I år er den gennemsnitlige valgdeltagelse på landsplan på 47 procent. Sidste år var den på 22 procent. 

Her kan du se de regionale stemmeprocenter.

Region Midtjylland: 51 procent
Region Syddanmark: 48 procent
Region Sjælland: 51 procent
Region Hovedstaden: 41 procent
Region Nord: Ikke elektronisk valg i år.

Vi sender en nyhedsmail ud med info om, hvilke kandidater der er blevet valgt. Du kan også holde dig orienteret på hjemmesiden og Facebook, hvis du vil vide, hvilke kandidater der er blevet valgt, og hvordan de fordeler sig i de regionale bestyrelser.

Valg og udpegninger

Alle valg og udpegninger i selskabet gælder for to år. Der gælder desuden en seks års samlet funktionstid i bestyrelsen og for formændene i DSAM’s stående udvalg (Forskningsudvalget, Kvalitetsudviklingsudvalget, Videreuddannelsesudvalget og Internationalt udvalg). Der gælder ingen funktionstid i FYAM-udvalget, regionsbestyrelserne og repræsentantskabet.

Formandsvalg

DSAM’s formand er på valg i år og vælges på repræsentantskabsmødet 7. oktober. Mødet er åbent for alle, men det er kun repræsentantskabet, der har stemmeret. Se formandskandidaterne her.

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmerne fra de fem regionsbestyrelser. Det er forskelligt, hvor mange møder der holdes i regionsbestyrelserne. Tal evt. med den nuværende regionsbestyrelse for at høre, hvad arbejdet indbefatter, hvis du overvejer at stille op. Du finder info om de enkelte regionsbestyrelser på www.dsam.dk under ”Om DSAM”.  Udover de regionale møder vil der være 1-2 repræsentantskabsmøder om året, som du forventes at deltage i. Du får adgang til DSAM’s intranet, hvor vores lægefaglige medarbejdere og medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab debatterer alt fra høringer til emner som sponsorering og adgang til registerdata.