Valg til DSAM’s regionsbestyrelser/repræsentantskab

I år holdes der valgmøder i de fem regioner på følgende datoer:

28. august – Region Sjælland
6. september – Region Syddanmark
6. september – Region Midtjylland
7. september – Region Hovedstaden
11. september – Region Nordjylland

Under de enkelte regionsfaner kan du finde program for valgmødet, oversigt over hvem der er på valg og præsentationer af de opstillede kandidater.

Selve valgene foregår elektronisk i perioden 12.-20. september. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at du er registreret rigtigt i vores medlemssystem i forhold til:

  • medlemsstatus (ordinært medlem, FYAM-medlem, SAMS-medlem)
  • din arbejds-/uddannelsesregion
  • din nuværende mailadresse

Du kan se og selv rette de oplysninger, vi har stående på dig, under "Mit medlemskab".

Vi bruger SurveyMonkey til valget, så hvis du på et tidspunkt har blokeret for undersøgelser fra SurveyMonkey, skal du ændre detteeller registrere en anden mailadresse i DSAM’s medlemssystem.

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-20. september i alle regioner, så der skal ikke stemmes på valgmøderne. Du får tilsendt en mail den 12. september med stemmeseddel fra din region. Resultatet offentliggøres den 22. september. Hvis der er færre kandidater, der stiller op, end der er ledige pladser, er valget givet på forhånd, og der vil således ikke blive afstemning i den region.

Alle valg og udpegninger i selskabet gælder for to år. Der gælder desuden en seks års samlet funktionstid i bestyrelsen og for formændene i DSAM’s stående udvalg (Forskningsudvalget, Kvalitetsudviklingsudvalget, Videreuddannelsesudvalget og Internationalt udvalg). Der gælder ingen funktionstid i FYAM-udvalget, regionsbestyrelserne og repræsentantskabet.

DSAM’s formand er på valg i år og vælges på repræsentantskabsmødet 7. oktober. Mødet er åbent for alle, men det er kun repræsentantskabet, der har stemmeret. Se formandskandidaterne her.

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmerne fra de fem regionsbestyrelser. Det er forskelligt, hvor mange møder der holdes i regionsbestyrelserne. Tal evt. med den nuværende regionsbestyrelse for at høre, hvad arbejdet indbefatter, hvis du overvejer at stille op. Du finder info om de enkelte regionsbestyrelser på www.dsam.dk under ”Om DSAM”.  Udover de regionale møder vil der være 1-2 repræsentantskabsmøder om året, som du forventes at deltage i. Du får adgang til DSAM’s intranet, hvor vores lægefaglige medarbejdere og medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab debatterer alt fra høringer til emner som sponsorering og adgang til registerdata.

Sådan sikrer du dig en stemme

  • Tjek og evt. opdater dine medlemsoplysninger på Mit medlemskab.

  • Hvis du har blokeret for undersøgelser fra SurveyMonkey, skal du enten tilvælge din e-mailadresse eller ændre din mailadresse i DSAM’s medlemssystem til en, der ikke er blokeret.

Sådan stiller du op som kandidat

  • Indsend kortfattet skriftligt valgoplæg til sekretariatet på dsam@dsam.dk senest dagen før valgmødet i din region. Alle kandidater offentliggøres løbende på regionssiden, så du får større synlighed, jo før du offentliggør, at du stiller op.

  • Forbered en kort præsentation af dig selv til valgmødet.