Temaaften og valgmøde 7. september

DSAM Hovedstaden inviterer til temaaften og valgmøde torsdag den 7. september fra kl. 17 til 20 på Center for Sundhed og Samfund, KU, bygning 35, auditorium 35.01.06.

Vi vil starte mødet med oplæg og diskussion om HPV-vaccinationen og den praktiserende læges rolle (se mere nedenfor). Efter en pause får vi en årsberetning og herefter har de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig. Undervejs serveres sandwich og kaffe.

Af hensyn til forplejning er der frist for tilmelding den 31. august. Tilmeld dig her.

Temadebat

Tilslutningen til HPV-vaccination er faldet. Myndigheder og forskellige interesseorganisationer har iværksat en kampagne som opfordrer forældre til at lade deres piger blive vaccineret. De praktiserende læger spiller en væsentlig rolle, idet vaccinationerne foregår hos os. Vi har modtaget kampagnemateriale fra Sundhedsstyrelsen, ligesom vi selv har været på banen med et faktaark til hjælp ved rådgivningen i klinikken.

På mødet vil formanden for DSAM, Anders Beich, give en status over kampagnen og de udfordringer og muligheder, det giver almen praksis. Læge ph.d. Mie Sarah Hestbech, som netop har lavet ph.d. om HPV-screeningens effekter for sundhed, vil fortælle om sine resultater, ligesom der vi være en oplægsholder, som vil udfordre os med etiske og kommunikationsmæssige dilemmaer. 

Vel mødt

Valg i Hovedstaden

Der er 4 medlemmer på valg, heraf skal mindst 2 være speciallæger i almen medicin. De øvrige 2 pladser kan besættes af ordinære DSAM-medlemmer såvel som FYAM-medlemmer.
Der er desuden 2 suppleantposter åbne. Disse skal besættes af speciallæger.

Vil du stille op?

Indsend kortfattet, skriftligt valgoplæg til dsam@dsam.dk senest 6. september*). Oplægget lægges her på hjemmesiden, og på selve valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv. 

*) Ønsker du omtale i valgtemaet i Practicus, skal du indsende dit valgoplæg senest 19. juli - inkl. et kort resume til bladet.

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-20. september.