Debat og valgmøde 6. september

DSAM Midtjylland inviterer til kombineret valg- og debatmøde om patienter med psykiske symptomer og sygdomme

onsdag den 6 september kl 17.30 til 21.00
Gl Skovriddergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Programmet ser således ud:
Kl. 17.30 Velkomst
Kl. 17.40 Oplæg om patienter med psykiske symptomer og sygdomme
Kl. 19.00 Debat om patienter med psykiskke symptomer og sygdomme
Kl. 19.30 Spisning
Kl. 20.15 DSAM-beretning
Kl. 20.25 FYAM-beretning
Kl. 20.35 Valgprocedure og valgoplæg

Debatmødet

Før vi går i gang med valgmødet, sætter vi fokus på patienter medpsykiske symptomer og sygdomme.

Det er tænkt som et debatbøde, hvor emnet bliver perspektiveret af de kommunalt ansatte bostøtter Trine Krabsen Laursen og Kirsten Askholt, praktiserende psykiater Kenneth Brandt Hansen, ledende overlæge, psykiater Farahna Harees, praktiserende børne- og ungepsykiater Lene Ruge Møller og praktiserende læge Helle Therese Kirkegaard.

Hver af paneldeltagerne indleder med korte oplæg med fokus på eget arbejdsfelt. Følgende spørgsmål ønskes belyst:

  • Hvordan ønsker jeg – under nuværende vilkår – mine kompetencer bedst muligt udnyttet og til størst mulig gavn for patienter med psykiske symptomer og sygdomme?
  • Hvilke 3 ønsker ligger højest på min ønskeliste til mine samarbejdspartnere eller andre aktører omkring disse patienter/borgere?

I oplæggene vil forebyggende tiltag kunne indgå. Hver oplægsholder tildeles 15 minutters oplæg. Oplægsholderne danner efter den indledende runde et panel, som deltagerne i salen – DSAM’s medlemmer – kan spørge. Sidstnævnte paneldebat varer ca. 30 min.

Valg i Midtjylland

Der er 4 medlemmer på valg. Heraf skal mindst 2 være speciallæger i almen medicin og mindst 1 FYAM-medlem. Der er desuden 3 suppleantposter åbne, hvoraf de 2 skal besættes af speciallæger, og den sidste af et FYAM-medlem. 

Vil du stille op?

Indsend kortfattet, skriftligt valglæg til dsam@dsam.dk senest 5. september*). Oplægget lægges på hjemmesiden, og på selve valgmødet får hver kandidat to minutter til at præsentere sig selv. 

*) Ønsker du omtale i valgtemaet i Practicus, skal du indsende dit valgoplæg senest 19. juli - inkl. et kort resume til bladet.

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-20. september.