Medlemsmøde 11. september

DSAM-Nord inviterer til et spændende møde under temaet Ryggen i Region Nord – om håndtering af patienter med rygsmerter. Efterfølgende vil der være lidt godt til ganen i form af buffet og afsluttende valgmøde til DSAM-Nord's bestyrelse.

Mødet afholdes mandag den 11. september 2017 kl. 17-20 i Auditoriet NOVI forskerpark, Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst.

Program

Kl. 17.00 - 17.10: Velkomst ved formand for DSAM-Nord Bolette Friderichsen

Kl. 17.10 - 17-55: Hvad virker på rygsmerter?

Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nord beskæftiger sig blandt andet med muskuloskeletale klager og giver os denne aften et indblik i den praktiske anvendelighed af deres forskningsresultater indenfor rygsmerter. Undervisningen inkluderer praktiske undersøgelser og øvelsesvejledning. Forskningsenheden arbejder på at udvikle forskellige undervisningstilbud indenfor muskuloskeletale lidelser rettet mod både læger og øvrigt klinikpersonale, som også vil blive introduceret.

Kl. 17.55 - 18.05: Pause

Kl. 18.05 - 18.25: Cases fra almen praksis – Hvordan hjælper vi vores rygpatienter?

Kl. 18.25 – 19.00: Ny forløbsbeskrivelse fra Nord-KAP om rygsmerter

Helene Juhl Olsen (praksiskonsulent for reumatologi) og Mette Bolvig (praksiskonsulent for neurologi og neurokirurgi) kommer og fortæller om den nye forløbsbeskrivelse, som forventes færdig i løbet af efteråret. De vil herunder komme ind på, hvilke behandlingsmuligheder vi har til rådighed i Region Nord og undervisningstilbud til DGE-grupper indenfor smertetackling.

Kl. 19.00 - 19.30: Spisning (gratis for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer)

Kl. 19.15 - 20.00: Årsberetning fra DSAM-Nord formand Bolette Friedrichsen og præsentation af valgoplæg

Opstilling til DSAM's regionsbestyrelse: Ønsker du at få indflydelse på DSAM's kurs, så stil op som repræsentant i DSAM-Nord. Send et skriftligt valgoplæg til dsam@dsam.dk senest fredag d. 8. september. Opstilling til regionsbestyrelsen kræver ikke fremmøde til opstillingsmødet, blot valgoplægget er indsendt. Kontakt gerne bestyrelsen for eventuelle spørgsmål, hvis du overvejer at stille op. Du kan se den nuværende bestyrelsessammensætning her.

Tilmelding: Senest d. 30. august 2017 via dette link.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DSAM-Nord

Valg i Nordjylland

Der er 2 medlemmer på valg. Heraf skal mindst 1 være speciallæge i almen medicin. Den anden plads kan besættes af et ordinært DSAM-medlem såvel som et FYAM-medlem.

Vil du stille op?

Indsend kortfattet, skriftligt valgoplæg til dsam@dsam.dk senest fredag den 8. september*). Oplægget lægges her på hjemmesiden, og på selve valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv. 

*) Ønsker du omtale i valgtemaet i Practicus, skal du indsende dit valgoplæg senest 19. juli - inkl. et kort resume til bladet.

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-20. september.