Debat- og valgmøde 28. august

For to år siden tog en helt ny bestyrelse over i DSAM Sjælland. Vi har siden valget arbejdet på at gøre DSAM mere synlig og har forsøgt os med at arrangere forskellige faglige møder og debatter.

Arbejdet er bestemt ikke færdigt - og vi vil rigtig gerne have flere med til at debattere og sætte fokus på den faglige udvikling inden for vores fag. DSAM arbejder for faglighed, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse inden for almen medicin.

I år er hele bestyrelsen på valg, og selv om nogle heldigvis stiller op igen, mangler vi bestyrelsesmedlemmer. Lige nu er vi fire medlemmer af bestyrelsen, heraf et FYAM medlem samt to suppleanter og en FYAM-suppleant. Tre af de fire bestyrelsesmedlemmer genopstiller, og vi mangler et FYAM-medlem og suppleant i den kommende bestyrelse.

Vi holder valgmøde 28. august 2017 fra klokken 17-20 på Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø. Fra 16.30 er der kaffe/the og snacks inden mødet starter klokken 17, og så slutter vi med en to-retters middag omkring klokken 19. Til selve mødet vil Anders Beich, formand for DSAM, indlede med at fortælle om arbejdet i DSAM de sidste to år og om visioner for fremtiden. Dernæst vil formand for DSAM Sjælland, Anne Møller, komme med beretning for arbejdet regionalt og tanker om det fremtidige regionale arbejde.

Dernæst vil vi meget gerne have en debat om, hvor DSAM Sjælland ifølge medlemmerne skal lægge sit primære fokus de næste to år. Vi har brug for medlemmernes holdning til fremtidens DSAM også regionalt.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig selv på mødet, og der vil i forvejen komme skriftlige valgoplæg fra kandidaterne. Selve valget er i år elektronisk og foregår mellem 12. - 20. september, hvis der er flere kandidater, end der er ledige poster. Valgets resultat offentliggøres 22. september, og den nye bestyrelse afholder konstituerende møde den 25. september, og så er der repræsentantskabsmøde 7. oktober i forbindelse med DSAM’s årsmøde i Kolding.

Hvis du har lyst til at stille op, kan du sende en mail til dsam@dsam.dk og få yderligere oplysninger. Fristen for at stille op er sidste hverdag før valgmødet, dvs. den 25/8 2017.

Valgoplæg skal være sekretariatet i hænde inden 19. juli, hvis det skal med i en særudgave i Practicus. Valgoplæg, som modtages senere, vil blive offentliggjort her på siden og på DSAM Sjællands facebookside.

Tilmelding til valg- og debatmøde af hensyn til forplejning foregår på dette link. Sidste frist for tilmelding er 15. august 2017.

Vi glæder os til at se en masse aktive medlemmer fra DSAM og FYAM, som har lyst til at være med til at præge den faglige udvikling de næste par år. Og der er intet krav om, at man skal melde sig til noget, man er mere end velkommen til blot at komme og give sit besyv med på dagen og høre kandidaterne og formændene live!

Valg i Sjælland

Der er 4 medlemmer på valg, heraf skal mindst 2 være speciallæger i almen medicin og 1 skal være FYAM-medlem. Der er desuden 3 suppleantposter åbne. 2 af disse skal besættes af speciallæger, 1 af FYAM.

Vil du stille op?

Indsend kortfattet, skriftligt valgoplæg til dsam@dsam.dk senest 25. august*). Oplægget lægges her på hjemmesiden, og på selve valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv. 

*) Ønsker du omtale i valgtemaet i Practicus, skal du indsende dit valgoplæg senest 19. juli - inkl. et kort resume til bladet.

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-20. september.