Debat- og valgmøde 6. september 2017

Mødet vil foregå i Lægeforeningens lokaler på Kokholm 3 B i Kolding i tidsrummet 17.30 - 21.00. Tilmeld dig her.

Program:

Kl. 17.30 - 17.40  Velkomst
Kl. 17.40 - 19.00  Oplæg og debat
Kl. 19.00 - 20.15  Spisning
Kl. 20.15 - 20.25  DSAM-beretning
Kl. 20.25 - 20.35  FYAM-beretning
Kl. 20.35 - 21.00  Valgprocedure og valgoplæg. Debat af valgoplæg

Debatmødet

Emnet for debatmødet er overvejelse af opstart/seponering af medicinering med forebyggelsessigte – er du opdateret på, hvordan det har ændret sig de seneste 10 år? Der vil være særligt fokus på den ældre patient.

  • Hvor højt må blodtrykket og kolesteroltallet være?
  • Kommer du også i tvivl, når du sidder med patienterne?
  • Hvornår gør du mere skade end gavn ved at behandle?
  • Hvordan finder du de patienter, hvor du skal overveje at seponere?
  • Hvor stor skal gevinsten være i forhold til udgifterne?
  • Hvor mange penge skal vi som samfund bruge på forebyggelse?
  • Hvornår skal du stoppe den primære forebyggelse igen hos den raske patient?
  • Hvordan klæder du patient og pårørende på til at deltage i beslutningen om behandling eller ophør heraf?

Med oplæg fra gode kolleger lægger vi op til en god diskussion om videnskab og hverdagsliv. Mød op og bliv opdateret på den nyeste viden – og vær med i diskussionen om, hvordan vi omsætter denne viden til hverdagen.

Som oplægsholdere kommer praktiserende læge, klinisk farmakolog, ph.d. og formand for Medicintilskudsnævnet Palle Mark Christensen og lektor, overlæge i geriatri, klinisk farmakolog, ph.d. Jens Ulrik Rosholm.

Valgmødet

I år er der 4 medlemmer på valg i DSAM's regionsbestyrelse i Syddanmark, heraf skal mindst 2 være speciallæger og mindst 1 FYAM-medlem. Der er desuden 2 suppleantposter åbne. Disse skal besættes af speciallæger.

Ønsker du at stille op til regionsbestyrelsen, skal du sende et kortfattet skriftligt oplæg til DSAM's sekretariat på dsam@dsam.dk senest den 19/7 for at få omtale i et valgtema i Practicus og ellers senest 5/9. 

Selve valghandlingen vil foregå elektronisk i perioden 12.-20. september. Der sendes en e-mail fra sekretariatet med link til afstemningen. Hvis du vil være sikker på at have en stemme, bør du tjekke dine oplysninger (medlemsstatus, region og e-mail) på "Mit medlemskab" på dsam.dk. 

 
 

Valg i Syddanmark

Der er 4 medlemmer på valg, heraf skal mindst 2 være speciallæger i almen medicin og mindst 1 FYAM-medlem. Der er desuden 2 suppleantposter åbne. Disse skal besættes af speciallæger.

Vil du stille op?

Indsend kortfattet, skriftligt valgoplæg til dsam@dsam.dk senest 5. september*). Oplægget lægges her på hjemmesiden, og på selve valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv. 

*) Ønsker du omtale i valgtemaet i Practicus, skal du indsende dit valgoplæg senest 19. juli - inkl. et kort resume til bladet.

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-20. september.