Sekretariatet har udarbejdet nedenstående spørgsmål og svar ud fra forventede spørgsmål og spørgsmål ved tidligere valg. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så send en mail til valg@dsam.dk. Så får du hurtigt svar. Siden her udbygges løbende med relevante spørgsmål og svar.

Generelt om valget

Hvad skal der stemmes om?

Der er to valg. Det ene valg omhandler DSAM's regionsbestyrelser/repræsentantskab og omtales herunder som DSAM-valg. Det andet valg vedrører FYAM-udvalget og FYAM-poster i DSAM-udvalg og omtales herunder som FYAM-valg.

Hvem er stemmeberettiget?

Til DSAM-valget har alle medlemmer med undtagelse af medicinstuderende stemmeret.

Til FYAM-valget har medlemmer, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, herunder læger i KBU og introduktionsstillinger, og ph.d.-studerende i de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen stemmeret.

Hvilken region skal jeg stemme i?

Aktive medlemmer stemmer i den region, vedkommende har hovedhverv eller er under uddannelse.
Ikke-erhvervsaktive medlemmer stemmer i bopælsregionen. 

Er der valg i alle regioner?

Der er ledige poster i alle regionsbestyrelser, men det er kun i de regioner, hvor der er flere opstillede end kandidater, at der skal stemmes.

Alle modtager e-mail med stemmeseddel.

Hvornår finder valget sted?

Valget afholdes elektronisk i perioden 12.-19. september 2018 kl. 12.

Hvor mange stemmesedler modtager jeg?

Der udsendes en e-mail med stemmeseddel til DSAM-valget til alle stemmeberettigede medlemmer af selskabet.

Der udsendes derudover en e-mail med stemmeseddel til FYAM-valget til medlemmer, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, herunder læger i KBU og introduktionsstillinger, og ph.d.-studerende i de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Indtil selve valghandlingen er i gang, skal du kontakte DSAM’s sekretariat - enten på valg@dsam.dk eller på telefon 7070 7431. 

Under selve valghandlingen skal du kontakte FAS's sekretariat, da de gennemfører valget på vegne af DSAM. 

Selve valghandlingen

Hvad skal jeg gøre for at modtage en stemmeseddel?

Da du modtager din stemmeseddel pr. mail er det vigtigt, at du sikrer dig, at dine kontaktoplysninger er korrekte i DSAM’s medlemssystem. Du kan tjekke og rette dine oplysninger på "Mit medlemskab" senest 5. september. Det er især din e-mailadresse og din medlemstype, du skal være opmærksom på. 

Kan jeg stemme pr. brev?

Det er desværre ikke muligt at brevstemme. Det er kun muligt at stemme elektronisk.

Jeg er endnu ikke medlem, men vil gerne stemme. Kan jeg nå det?

For nye medlemmer gælder, at indmeldelse skal være sket inden den 3. september, og kvittering for indbetalt kontingent skal være modtaget i sekretariatet på dsam@dsam.dk senest onsdag den 5. september.  

Kommer stemmesedlen fra DSAM's sekretariat?

Nej. DSAM har entreret FAS's sekretariat til at stå for selve valget, og stemmesedlen kommer med mail fra adressen valgsekretariatet@dadl.dk

For kandidater

Hvordan er man valgbar?

Alle medlemmer af DSAM med undtagelse af medicinstuderende er valgbare. Nogle poster skal dog besættes af speciallæger i almen medicin, andre af medlemmer, der er under uddannelse til almen medicin. Se mere på valgsiden for din region. 

Hvordan stiller jeg op?

Du skal skrive et valgoplæg og sende det sammen med et foto af dig selv til DSAM's sekretariat på valg@dsam.dk senest 5. september. Valgoplæg lægges på valgsiden for den region, du stiller op i indenfor én hverdag. 

Hvad skal jeg ellers gøre for et stille op?

Du skal desuden deltage og give en kort præsentation af dig selv på valgmødet i den region, du tilhører, se dato m.m. på din regions valgside. Hvis du stiller op i sidste øjeblik, og mødet i din region er afholdt, vil du dog ikke have den mulighed.

Du kan derudover gøre reklame for din kandidatur via Facebook, og sekretariatet vil udsende regionsnyhedsbreve med links til hjemmesiden.

Får jeg som kandidat oplyst, hvor mange der har stemt på mig?

Når valghandlingen er overstået ,offentliggører vi den samlede valgdeltagelse, valgdeltagelse fordelt på regioner samt hvor mange stemmer/procent af stemmerne de enkelte kandidater har fået.

Hvad vil det sige, at blive valgt?

Valget gælder for to år, uanset om du får en medlems- eller suppleantpost.Efter de to år kan du stille op igen. For FYAM-poster gælder dog, at du kun kan fortsætte til næste FYAM årsmøde, hvis du i mellemtiden bliver speciallæge.