Valgmøde 4. september med debat om kvalitetsarbejde i klynger

DSAM i Hovedstaden inviterer til valgmøde tirsdag d. 4. september fra kl. 17.00 – 20.00, hvor vi også vil sætte fokus på det kommende kvalitetsarbejde i klynger.

Mødet finder sted på Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, 1353 København K auditorium 1.1.18 (bygning 01 ved hovedindgangen - se kort her https://samf.ku.dk/pdf/kort_css.pdf). Der vil blive serveret sandwich, vand og kaffe.

Tilmeld dig her.
 

Program

17.00 Velkomst v. Lise Dyhr, formand for DSAM-Hovedstaden

17.10 Kvalitetsarbejde i klynger

Hvad er ideen bag? Hvilke succeskriterier er der? Hvordan kommer vi i gang? Hvilke emner kan/skal vi arbejde med? Hvor får vi data fra? Hvordan kan vi få vi hjælp? Spørgsmålene er mange.
På mødet vil repræsentanter fra DSAM og PLO samt det nyetablerede Center for Kvalitet i Almen Praksis, KIAP (https://www.kiap.dk), hvis formål er at understøtte det nye kvalitetsarbejde, fortælle og besvare spørgsmål. Vi håber også, at de af jer, som allerede har etableret jer, vil dele ud af jeres erfaringer.
 

18.30 Pause

18.50 

Valgmøde
Beretning fra DSAM og FYAM i Hovedstaden
Præsentation af valgprocedure og kandidater, diskussion

OBS! Hvis du ønsker at præsentere dig som kandidat på mødet, bedes du orientere Lise Dyhr senest 3. september på lise.dyhr@dadlnet.dk. 

Læs om kandidaterne

P.t. ingen kandidater

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg: Tre medlemsposter, hvoraf den ene skal være en FYAM’er, mens de to andre pladser kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer, samt to suppleantposter, som skal besættes af hhv. en speciallæge og en FYAM’er.  

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 5. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på valg@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side og præsenteres på valgmødet.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).