Debat- og valgmøde 4. september

DSAM Midtjylland inviterer til kombineret debat- og valgmøde 

tirsdag, den 4. september kl. 18.00 til 21.30
Gl. Skovriddergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Programmet ser således ud:

Kl. 18.00 Velkomst
Kl. 18.10 Klynger i Midt - Vi udforsker, hvordan klynge-landkortet ser ud i Midt
Kl. 19.00 Fælles diskussion af Klyngearbejdet
Kl. 19.30 Spisning
Kl. 20.30 Kort oplæg, om hvad DSAM har arbejdet med det sidste år
Kl. 20.45 Kort oplæg, om hvad FYAM har arbejdet med det sidste år
Kl. 21.00 Valgprocedure og valgoplæg


Tilmeld dig mødet her

Debatten

Før vi går i gang med valgmødet, sætter vi fokus på, hvordan etableringen af klynger skrider frem i regionen. Lise Høyer vil berette om, hvad der sker centralt, hvad der er af muligheder for support, og hvad der er af udfordringer. Efterfølgende vil klyngekoordinatorer fra forskellige steder i regionen komme og fortælle om deres erfaringer med klynger herunder:

  • Hvordan er klyngen er blevet til – har det været let at etablere klynge, eller har der været udfordringer?
  • Hvordan er klyngen organiseret – hvordan fordeler I arbejdet?
  • Hvor er der barrierer?
  • Hvor er der gejst?
  • Hvad vi I gerne arbejde med i klyngen?
  • Hvad kunne I havde brug for af support til jeres arbejde?
  • Hvad med uddannelseslægerne – er de med i jeres klynge?

Vi vil slutte af med en fælles diskussion af de muligheder og udfordringer klyngerne giver os.

Hvor mange skal vælges?

I år er der to medlemmer på valg i Regionsbestyrelsen i Midtjylland, hvoraf den ene skal besættes af en speciallæge i almen medicin, og den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 5. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på valg@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side,, og på valgmødet får hver kandidat to minutter til at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-20. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).