Valgmøde med faglige indslag den 28. august

DSAM Sjælland inviterer til valgmøde med faglige indslag den 28. august kl. 17-20.

Her har du mulighed for at høre, hvad vi har lavet det seneste år i DSAM, og om planerne for det kommende år. Alle er meget velkomne - selvfølgelig også uddannelseslæger - der vil være god mad og faglig debat og hygge med gode kollegaer - hvad mere kan man ønske sig?

Sidste år fik vi valgt en helt ny bestyrelse, dog mangler vi at besætte en suppleantpost. I år afgår Lene Therkelsen som FYAM-repræsentant, da Lene bliver speciallæge - tillykke Lene - så den post er også ledig. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, hvoraf mindst to skal være speciallæger i almen medicin, og derudover af suppleanter, som i det daglige arbejde deltager på lige fod med medlemmerne. Arbejdsbyrden er meget overkommelig. Vi afholder primært skypemøder, så det er ikke et mødetungt hverv.

Vi mødes i Lægeforeningens nye lokaler i Sorø. Mødelokalet er Byrådssalen, og det ligger på 1. sal på Torvet 2, Sorø.

Af hensyn til indkøb af mad, bedes du tilmelde dig senest søndag den 19. august.
Link til tilmelding 

Læs om kandidaterne

P.t. ingen kandidater

Hvor mange skal vælges?

Der er to poster på valg. En medlemspost, som skal besættes af en FYAM'er og en suppleantpost, som skal besættes af en speciallæge.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 5. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på valg@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side og præsenteres på valgmødet.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).