DSAM Region Syddanmark inviterer medlemmer til kombineret valgmøde og faglige oplæg med debat

Tirsdag, den 4. september kl. 17.30 til ca. 20.30
i Lægeforeningens lokaler på Kokholm 3 B i Kolding

Programmet ser således ud:

Kl. 17.30 - 17.40 Velkomst
Kl. 17.40 - 19.00 Faglige oplæg og debat med udgangspunkt i igangværende kvalitets- og forskningsprojekter
Kl. 19.00 - 19.30 Pause inkl spisning
Kl. 19.30 - 20.00 Faglige oplæg med udgangspunkt i igangværende kvalitets- og forskningsprojekter fortsat
Kl. 20.00 - 20.30 Valgprocedure og valgoplæg

I løbet af aftenens program vil følgende projekter blandt andet blive præsenteret og debatteret:

  • ”Empati og udbrændthed” v. Christina Maar Andersen, cand.psych., ph.d., og Troels Kristensen, sundhedsøkonom, ph.d.

  • ”Medicinsk cannabis – erfaringer, viden og holdninger” v. Helle Riisgaard, cand.mag., ph.d.

  • ”Sundhedsteknologi og innovation i almen praksis, hvad kan vi bruge det til?” v. Carl Brandt, speciallæge i almen medicin, ph.d.-studerende.

TIlmeld dig her

Valg

I Syddanmark er følgende på valg i år:

  • Medlem Jens Søndergaard  (genopstiller ikke)
  • FYAM-suppleant Peter Haastrup.   

Der er således to poster på valg, hvoraf medlemsposten kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer, mens suppleantposten skal besættes af et FYAM-medlem.

Læs om kandidaterne

P.t. ingen kandidater

Hvor mange skal vælges?

Der er i år 2 poster på valg.

  • 1 post som medlem, som kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer.
  • 1 post som suppleant, som skal besættes af en FYAM'er. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 5. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på valg@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).