- 66,6 KBKræftopfølgning i almen praksis (2018)

 

 - 35,6 KBKOL (2017)

 - 24,2 KBVejledning om Hypo- og hyperthyreose hos voksne (2016)

LuftvejsinfektionerVejledning om Luftvejsinfektioner (2014)

 

PalliationVejledning om Palliation (2014)

Hent også den gratis app "Palliation i praksis" i App Store eller Google Play 

 

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser (2013)

English version

 

 

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens (2013)

 

 

Forside af vejledning om Type 2-diabetes

Type 2-diabetes (2012) 
inkl. bilag

Statement vedrørende SGLT-2-hæmmeren

 

Forside af vejledning om Insulinbehandling

Insulinbehandling (2012)

Akuthåndbogen  
Kun udgivet elektronisk

Elektronisk telefonvisitationsguide for praksispersonale

 

Den ældre patient (2012)

E-kursus

 

Arkiv – vejledninger:

Nedenfor kan du finde vejledninger, der er mere end 5 år gamle, og som ikke er opdaterede. DSAM tager derfor forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Men vi har valgt at lade dem ligge på hjemmesiden, da der stadig er en del brugbar information i dem.

Angsttilstande (2010)
Rettelsesblad

Bilag:
Plastark 
Hamiltons angstskala
Vejledning til Hamiltons angstskala
Evt. interessekonflikter

E-kursus stress, angst og depression

 

Unipolar Depression (2010)

Bilag:
Plastark 
MDI spørgeskema (bilag 1) 
Hamiltons dep.skala fra
SST's referenceprogram

E-kursus stress, angst og depression

Spørg til Alkoholvaner (2010)

Rettelsesblad

Bilag:
Ark 1 Opsporing, udredning
Ark 2 Sygdomme, behandling
Audit
Skema til selvregistrering

E-kursus: Samtalen om alkohol

Hjemmeblodtryksmåling
(2009)

Bilag:
Patientvejledning
Skema til måling hjemme

Opsporing og behandling af overvægt hos voksne (2009)

Download plastark:
Kliniske trin 1-9
Tværfagligt samarbejde
Patientens motivation
Beregning af BMI

Folder: Vurdér din vægt og dine vaner

Dyspepsi (2009)

Download plastark:
Dyspepsi i almen praksis
Symptomer på dyspepsi
Gastroøsofageal refluks
ASA/NSAID-forbrug

E-kursus

Nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder (2009)

Bilag: 
Væske- og vandladningsskema

E-kursus
Symptomscoringsskemaer
Bemærkninger til skemaerne

FrontBlødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis (2007)

Bilag: 
Plastark
PowerPoint præsentation
Undervisere i denne vejledning

 

 

KOLKOL i almen praksis er opdateret i 2017 og ligger elektronisk her

E-kursus spirometri

Overvægt hos førskolebørn (2006)

Bilag:
Rettelsesblad til side 14
Plastark
Vægthåndtering - forældredel
Vægthåndtering - lægedel
Livsstilsændringer 
 
Patientfolder:
Ny vaner - for hele familien

Forside iskæmi 2007 - 84 KBForebyggelse af iskæmisk hjerte-kar-sygdom, 3. udgave (2007)

Flowchart og risikoskema

Demens i almen praksis (2006)

Plastark

E-kursus - Demensudredning

Diagnostik og behandlng af lændesmerter (2006)

Plastark

FosterdiagnostikInformation om fosterdiagnostik (2005)

Osteoporose

Osteoporose i almen praksis (2002)

OBS. Anbefalingerne om behandling af osteoporose er forældede, men beskrivelsen af sygdommen er stadig gældende.

 

 

Den motiverende samtaleDen motiverende samtale (1999)