DSAM Logo

Diversiteten og kontinuiteten i almen praksis udgør patienternes sikkerhedsnet. Hvordan sikrer vi, at der ikke går hul?

 - 291,7 KBDSAM holder årsmøde på Comwell Kolding fredag den 6. oktober 2023. 

Klinikker, som ejes af internationale virksomheder (stråmandsklinikker), har ikke nødvendigvis de danske patienters helbred eller det danske sundhedsvæsens beståen som primær interesse. De eksisterer for egen indtjening. Der er i stråmandsklinikker mindre grad af kontinuitet og regulær lægefaglig indsats for patienter, sådan som de er organiseret.

Diskontinuitet og begrænset adgang til lægefaglig ekspertise kan øge risikoen for patienter. Særligt de sårbare patientgrupper falder nemmere igennem, og det kan skabe større ulighed i sundhed.

Det sikkerhedsnet, som vi i primærsektoren gerne skulle give patienterne, har huller pga. lægemangel og de politiske tiltag, der skulle afhjælpe det. Men er det de rigtige tiltag?

Kom og diskuter, hvordan vi sikrer vores sikkerhedsnet til landets patienter i primærsektoren.

Fuldt program med sessioner og priser følger i løbet af april måned.

Tilmelding åbner den 1. maj, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.