DSAM Logo

Formiddag

1. Hvordan sikrer vi, at vi kommer ud i alle hjørner af landet?

Oplægsholdere: Christina Svanholm (moderator), Katrine Rose Larsen og Christian Lund Hansen

Alle har ret til at have deres egen praktiserende læge, men aktuelt kniber det med lægedækningen flere steder i landet. Hvordan sikrer vi patienternes ret til læge, og samtidig lægers ret til et godt arbejdsliv? Kom og bliv inspireret af nogle af dine kolleger, som har taget modige beslutninger og lavet kreative tiltag.

2. Grøn Praksis – bæredygtighed i klinikken

Oplægsholdere: Nanna Holt Jessen (moderator), Salli Rose Tophøj og Asthildur Arnadottir

Klimaforandringerne påvirker menneskers sundhed, og samtidig kan vi som individer reducere vores klimaaftryk ved bl.a. at leve sundere. Men hvad kan vi gøre på arbejdspladsen? Grøn Praksis er en interessegruppe under DSAM, hvor vi undersøger og arbejder med, hvordan vi som praktiserende læger kan være med til at nedbringe klimaaftrykket fra sundhedsvæsnet.

I denne session introduceres du til, hvad du som praktiserende læge kan gøre for at reducere CO2-udledningen i klinikken med konkrete tiltag, som du kan starte på allerede i morgen. Der vil være oplæg og diskussion. 

3. Professionsetik – Hvem er vi, og hvor skal vi hen?

Oplægsholdere: Niels Saxtrup (moderator), Jørgen Skadborg og Bolette Friderichsen

I DSAM taler vi om, at den praktiserende læges honorarstruktur bør reformeres, så honorar og incitamentsstrukturer fremmer det fagligt relevante. Vi vil i denne workshop have besøg af PLO, så vi sammen kan arbejde med, hvordan en sådan reform kan se ud, og hvad den bør indeholde.

4. Det gode lægeliv i almen praksis

Oplægsholdere: Malene Lindholmer (moderator), Heidi Bøgelund, Thilde Villeman 

Hvad skal der til, for at netop du kan skabe dig det lægeliv, du drømmer om, og hvad er det gode lægeliv for dig? Hvordan sætter man grænserne for, hvor meget og hvordan man vil arbejde, og hvordan er man tro mod de grænser, man har sat? Hvis du er bevidst om, hvad der påvirker dit arbejdsliv, bliver det nemmere at styre mod det gode lægeliv. I denne session kommer du selv på banen, og får lejlighed til at stille dig selv de rigtige og måske svære spørgsmål, der kan være med til at sætte kursen for din fremtidige praksis.

Denne session er for alle kommende praksisejere.

5. Nyt fra vejledningsområdet: demens og skrøbelige ældre

Oplægsholdere: Anne Møller (moderator), Frans Waldorff, Karen-Dorthe Bach Nielsen og Anne Søndergaard 

DSAM har en lang tradition for at udgive kliniske vejledninger og er aktuelt i gang med en opdatering af vejledningen om demens og en ny vejledning om den skrøbelige patient.  

Vejledning om demens
DSAM’s nuværende demensvejledning blev udgivet i 2006, og der har længe været ønsket en opdatering. På denne session gennemgår vi de vigtigste punkter i den kommende reviderede vejledning om demens.

Den ældre skrøbelige patient:
Opdateringen af DSAM's vejledning om den ældre patient er godt på vej og omdøbes til den ældre skrøbelige patient. For at hjælpe med at finde dem med størst behov introduceres frailty-begrebet og en frailty score, hvor den reducerede fysiske reservekapacitets betydning for sygdomsbilledet hos den skrøbelige ældre sættes i fokus. Vanskelige emner som boligskift, kørekortinddragelse og genoplivning diskuteres.

6. Præsentation af praksisnære forskningstræningsprojekter

Oplægsholdere: Troels Mengel-Jørgensen (moderator) og en uddannelseslæge fra hver af de tre uddannelsesregioner

Har du tænkt over, hvordan man formulerer sit eget forskningsprojekt? Eller er du nysgerrig efter at vide, hvad uddannelseslægerne laver, når de er afsted til forskningstræning? Alle læger i hoveduddannelse til almen medicin gennemfører et kursus i forskningstræning. Her formulerer de et praksisrelevant forskningsspørgsmål, der efterfølgende undersøges videnskabeligt. I denne session præsenteres tre udvalgte forskningstræningsprojekter, der er gennemført i løbet af forskningstræningskurset.

Eftermiddag

7. Professionsetik – Uddelegering af opgaver, hvad har vi på spil?

Oplægsholdere: Niels Saxtrup (modertor), Marianne Dam Lenzt og Benny Ehrenreich

PLO og Danske Regioner har i deres udspil om sundhedsvæsenet peget på, at flere opgaver skal løses af praksispersonalet. Men hvilke opgaver kan uddelegeres? Er der risiko for at overse alvorlig sygdom? Og hvad med kontinuitet og relationer?

Vi organiserer os forskelligt; nogle læger klarer stadig selv det meste, andre læger uddelegerer til personalet, som har selvstændige konsultationer, og enkelte andre læger har sygeplejersker i front og er selv supervisor. I denne workshop reflekterer vi – med udgangspunkt i professionsetikken – over, hvad vi har på spil, både som læge og som leder.

8. Ultralyd i almen praksis – muligheder og barrierer

Oplægsholdere: Troels Mengel Jørgensen (moderator), Thomas Løkkegaard og Birthe Nørby 

Interessen for at bruge point-of-care-ultralyd i almen praksis er stigende. Men hvad indebærer indførelsen af denne nye teknologi for vores arbejde som praktiserende læger?

I denne session vil vi belyse, hvordan ultralyd kan bruges i udredning, visitation og behandling af den almenmedicinske patient. Introduktion af ny, kostbar teknologi som ultralyd i almen praksis giver også anledning til flere spørgsmål vedrørende hensigtsmæssig brug, patientsikkerhed og overdiagnostik. Vi ønsker med sessionen også at lægge op til en debat om de udfordringer, brugen af ultralyd indebærer.

9. Supervision: Fra sniksnak til struktur … og retur

Oplægsholdere: Gunver Lillevang og Helle Ibsen 

Inspirationsworkshop for uddannelseslæger og tutorlæger. 

  • Hvordan kommer vi fra sniksnak til struktureret supervision?
  • Hvordan løfter vi os fra de daglige patienter til overordnede kompetencer?
  • Hvornår er 'godt nok' godt nok?
  • Hvordan holder vi fokus og sikrer fremdrift?
  • Hvordan bliver jeg den bedste uddannelseslæge?
  • Hvad hvis min uddannelseslæge lærer helt anderledes end mig?
  • Hvordan får jeg det bedste frem i min tutor?
  • Hvordan understøtter jeg det helt særlige ved min fase 3-læge? 

10. Nu kommer det fælles diagnosekort!

Oplægsholdere: Daniel Kaminski Rotenberg og Nicholas Christoffersen 

I år bliver det fælles diagnosekort (FDK) udrullet – måske er det allerede implementeret i din klinik, måske endda uden at du har lagt mærke til det.

Diagnosekortet bliver et fantastisk hjælpemiddel, ligesom FMK blev det. Deltag i sessionen og bliver klogere på, hvordan FDK kan hjælpe din patient, hvad du kan bruge det til som læge, og ikke mindst hvad du ikke kan bruge det til.

11. Nyt fra vejledningsområdet: osteoporose og SAD

Oplægsholdere: Anders Beich (moderator), Kaj Sparle Christensen og Thomas Voss  

DSAM har en lang tradition for at udgive vejledninger, og er aktuelt i gang med en opdatering af osteoporosevejledningen og en samlet vejledning om stress, angst og depression.

Stress, angst og depression
Stress, angst og depression (SAD) er de hyppigste mentale lidelser i almen praksis. Videnskabelige studier tyder på en betydelig og uhensigtsmæssig variation i almen praksis’ håndtering af disse lidelser. Vejledningen vil bidrage til mere ensartet udredning, diagnostik og behandling af SAD.

Osteoporose
Skøre knogler er noget, vi alle får, hvis vi lever længe nok, men samtidig noget, som nogle får på et væsentligt tidligere tidspunkt, og det kan være svært invaliderende. Der kan gøres meget for at forhindre, at osteoporose udvikler sig. Der har vi i almen praksis en vigtig opgave. Vi gennemgår de vigtigste punkter i den kommende vejledning, bl.a. hvilke risikofaktorer vi skal være opmærksomme på, samt både den non-farmakologiske og farmakologiske behandling i almen praksis.

12. Refleksioner over, hvad patientklager gør ved lægen

Oplægsholdere: Christina Kjerulff (moderator) og Christian Busch

Patientklager kan ramme alle, og det kan ramme dybt. Man kan risikere at blive slået ud af sin professionelle rolle, usikker på sin dømmekraft og reagere uhensigtsmæssigt både på job og hjemme.

Formålet med sessionen er at sætte fokus på lægers reaktioner og tanker i forbindelse med klagesager. Målet er at viderebringe mulige værktøjer til at stå krisen igennem, så lægen er bedre klædt på til at tackle sine reaktioner på klagesager.