Tilmelding sker gennem vores konferencesystem NemTilmeld. Klik her.

Parallelle sessioner
Under tilmeldingen beder vi dig vælge, hvilken af de parallelle sessioner du vil deltage i. Det gør vi for bedre at kunne matche deltagerantal og lokaler. Du vil kunne ændre dit valg senere. Der er begrænsede pladser til  sessionerne og de uddeles efter først-til-mølle-princippet.  

Betaling
Tilmeldingen afsluttes med betaling, så du skal have dit betalingskort klar. Du kan betale med dankort og almindelige kreditkort. Forskningsmiljøerne og andre virksomheder med EAN-nr. kan vælge at få tilsendt elektronisk faktura.
 

Ændring og refundering
Når du har tilmeldt dig, får du en kvittering med oplysning om, hvad du er tilmeldt og med mulighed for at ændre session eller tilkøbe fx festmiddag og overnatning. Du kan også annullere din tilmelding og få pengene tilbage. Delvis tilbagebetaling er ikke mulig, så er du nødt til at annullere hele tilmeldingen og bagefter starte en ny tilmelding. 

Fra 31. august vil du ikke selv kunne foretage ændringer, der medfører hel eller delvis tilbagebetaling. Ønske om sådanne ændringer skal altid sendes til asg@dsam.dk med oplysning om den ønskede ændring og kontonummer, som beløbet skal tilbageføres til. Hvis du vil annullere hele din tilmelding, vil pengene blive tilbageført det kort, du betalte med. Hvis vi kan refundere din billet helt eller delvist uden udgift for DSAM, så gør vi gerne det under hensyntagen til nedenstående frister.

Frister for tilmelding og annullering
Du kan frit annullere eller ændre din tilmelding indtil 31. august. Derefter vil vi betinge os, at vi ikke lider tab som følge af din annullering. Det kan fx være et værelse, der ikke bliver solgt til anden side.  

Sidste frist for tilmelding er søndag den 27. september. Fra og med 28. september er tilmeldingen 100 procent bindende.

Hvis årsmødet aflyses som følge af corona og sundhedsmyndighedernes anbefalinger eller beslutning i DSAM's bestyrelse, får du hele beløbet refunderet, uanset hvor sent aflysningen falder.
  

Kontakt
Oplever du problemer med tilmeldingssystemet, er du velkommen til at kontakte Annette Gehrs på asg@dsam.dk