mandag 1. januar 2018 kl. 19:45

CANNABIS SOM MEDICIN - information til patienterne

DSAM fraråder praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin

I dag den 1. januar 2018 træder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4- årige forsøgsordning.

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.

Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.

Ved ordination af medicinsk cannabis er der skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret. Lægen har derfor pligt til klart at oplyse, at der er tale om en behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er entydigt afklaret. Det skal derudover oplyses, at brug af cannabis er associeret med en øget risiko for udvikling af psykose, depression, selvmord og trafikulykker. Endvidere er der risiko for påvirkning af koncentration og hukommelse. Ved langvarigt brug af medicinsk cannabis kan der hos kroniske smertepatienter udvikles afhængighed, hvilket der skal være opmærksomhed omkring både ved behandlingsstart og under behandlingen.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Den indeholder Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering af relevante behandlingsmuligheder med medicinsk cannabis. De skriver om den:

"Da der på mange områder mangler tilstrækkelig viden, kan vejledningen ikke betragtes som en egentlig behandlingsvejledning. Vejledningen indeholder heller ikke produktspecifik information om de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, men er baseret på den eksisterende viden om THCs og CBDs virkninger og bivirkninger."

DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Det må være op til den enkelte læge at vurdere, om medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. DSAMs indstilling skal betragtes som en faglig opbakning til de læger, der ikke ønsker at tage ansvaret for at udskrive cannabis som medicin på det grundlag, som forsøgsordningen giver.

Af hensyn til den betydelige arbejdsbyrde vi kan forvente med rådgivning og information af de patienter, der måtte have fået store forventninger til forsøgsordningen, har vi udfærdiget en informationsskrivelse, som forklarer baggrunden for, at DSAM fraråder de praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin i forbindelse med forsøgsordningen. Den kan evt. udleveres til patienten.

Den vedhæftes her i pdf-format til evt. udskrift og udlevering.

med venlig hilsen og GODT NYTÅR

Anders Beich
Formand DSAM

 

Der er 18 kommentarer til dette indlæg:
#1 | 1. jan '18 kl. 19:53 skrev Amneh Hawwa :
Rigtig godt at få DSAM s anbefaldbing og information til patienter
#2 | 1. jan '18 kl. 21:16 skrev Elisabeth Kellmer:
Tusind tak for hjælpen med indformation om hvorfor vi ikke skal udskrive det.
Der er sikkert gode sager i, men virkning og bivirkninger er slet ikke undersøgt ordenligt.
#3 | 1. jan '18 kl. 21:28 skrev :
Tak til DSAM for en redelig gennemgang og for en opbakning til de læger for hvem evidensbaseret medicin er en hjørnesten i lægefaglig behandling
#4 | 1. jan '18 kl. 21:52 skrev Ulf bern Jensen:
Som jeg har forstået det, så kan man, hvis man har indtaget hash, måle et nedbrydningsprodukt i urinen i mere end en uge efter, og son følge af dette få en trafikdom for at køre påvirket.
Kan DSAM fortælle mig om der er nogen aktuel viden eller præcedens i forhold til brug af THC og CBF og risiko for at få rafikdom?
#5 | 1. jan '18 kl. 22:03 skrev Ege schultz:
Fint oplæg ...og kort sagt så er den såkaldte 4 årige forsøgsordning ganske useriøs og udtryk for politisk makværk...Vi har set tilsvarende elendige folketingsbeslutninger da man ophævede lægeerklæringen ved. 70 års kørekortsfonyelsen. Så .sig nej .. og undlad at tage ansvar for ordination af dette potentielle misbrugsmiddel
#6 | 1. jan '18 kl. 22:12 skrev Michael Kaltoft:
Tak DSAM , for at vise den faglige fane og vej
#7 | 2. jan '18 kl. 03:34 skrev Ellen Ege Olsen:
Stor Tak! Kan vi henvise pt. med stort ønske om cannabis, til nogle af de forsøg/forskningsprojekter der starter? Er der feks. en liste over medicinske forsøg med cannabis? Det så jeg tidligere et sted, men hvor var det nu det var?
#8 | 2. jan '18 kl. 10:45 skrev jette malinovsky:
Tak for indlæg.
Vedhæftningen mangler desværre.
#9 | 2. jan '18 kl. 11:50 skrev Pia Müller:
God start på 2018 - med hjælp/opbakning fra DSAM til at modstå det pres, som formentligt vil øges de næste måneder. Jeg har som praktiserende læge brug for hjælp til at sætte rammen omkring alt det, der kommer udefra og har mediernes bevågenhed. Jeg har rigeligt at gøre med at genindlægge svært syge borgere, holde kommunen på sporet og passe mine syge patienter.
#10 | 2. jan '18 kl. 17:33 skrev :
Kære Jette,
vedhæftningen ligger lige under overskriften (lidt pudsig placering),
men kommer her igen:
http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf
vh
Anders B
#11 | 2. jan '18 kl. 19:00 skrev Stig Yndgaard:
Det er svært at overhøre når kræftpatienter med kannbis har oplevet lindring i terminalfase og under kemobehandling. Kan DSAM ikke understøtte hurtig udvikling af evidens på det område og overveje hvor kantede vi skal være indtil resultaterne foreligger. Læger bruger mange ikke evidens baserede kombinationer af medicin, så er det nu lige i denne sag vi skal være så hellige? Vi må altså også udvise en vis åbenhed overfor så lidende patienter og de læger som forsøger at hjælpe dem.
#12 | 2. jan '18 kl. 20:43 skrev Gregers Hansen-Nord:
Kære Anders og DSAM
Udmærket.
Stå fast på evidensbaseret behandling.
DSAM kan måske tage initiativ til at alle patienter, som behandles med THC og/eller CBD indgår i protokol, og at DSAM tager initiativ til en sådan protokol.
Vh Gregers
#13 | 3. jan '18 kl. 07:51 skrev :
I ved ikke hvordan i skal dosere cannabis sagde Anders B igår i nyhederne, i kender heller ikke den rette dosis når det kommer til lykkepiller, men i starter lavt og går langsomt gradvist op i dosis i samråd med patienten.

Så kunne i vel gøre det samme med cannabis'en.
#14 | 5. jan '18 kl. 19:33 skrev Thomas Vinther Kristensen :
I er til for patienterne... Ikke omvendt... Husk nu det...
#15 | 17. jan '18 kl. 12:45 skrev Steffen Aas Simonsen:
Fornuftig holdning til tvivlsom behandling af en meget broget patientgruppe, der kan være vanskelig at definere og afklare lægeligt set.
Dokumentation og evidens er vigtigere end patienters frustration og naive tro og håb på en medieopblæst behandlingsform, når det gælder lægers vurdering i forhold til behandlingsretning. Smertebehandling er altid en individuel vurdering, der kræver nøje kendskab til patientens sygehistorie/fysiske og psykiske helbredstilstand.
#16 | 18. jan '18 kl. 13:22 skrev Nils Kragh:
Hvad er forskellen på THC og CBD ?
Bør afklares da det jo egentlig er to helt forskellige ting. Er medicinsk Canabis kun CBD eller indeholder det også THC, det er jo vigtigt for vejledningen
Men overordnet enig, godt indlæg til vedholdende pt for argument for IKKE at udskrive
#17 | 25. jan '18 kl. 07:42 skrev :
Se engang videnskab.dk der er også nogle som er bedre vidende.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/medicinalindustriens-forskningsfusk-og-de-kobte-laeger
#18 | 12. mar '19 kl. 10:52 skrev syringomyelie:
Jeg har lige prøvet cannabis, sidder med en rygmarvskade, syringomylie, der kun kan smertebehandles. Sjovt nok må jeg ikke få cannabis der virker, men må gerne proppes med morfin og andet stærkt medicin. Hvis I ikke ved hvad syringomylie er, så kan jeg fortælle det er en smertefuld lidelse, stød i kroppen, huden der brænder og kropppen der føles som om den til tider rives fra hinanden, lammelser og føleforstyrrelser..... Jeg kan så få morfin, så jeg bliver sløvet, men jeg kan ikke få cannabis som giver mig et liv og næsten uden smerter...... I min verden er det patienten der skal tages hensyn til og ikke hvad lægen synes omkring netop det her emne. I må udskrive, I vil bare ikke. Så patienter har én mulighed, de må finde læger der vil, det vil sige, væk fra ens egen læge man har haft altid, som kender en..... det er da endnu et dyk oveni sygdommen. Tak for det. Som rygmarvsskadet har jeg ret til behandling med cannabis uden thc. ifølge lægemidelstyrelsen, så kan i da ikke vælge at bestemme over den beslutning. Der skal da kigges på sygdommen og på behandlingsmetode, et lægehus kan da ikke bare sige nej til alle patienter, fordi de ikke ved hvordan det skal gives, så må de jo sætte sig ind i tingene. Folk køber det så bare på anden måde, hvilket ikke burde være nødvendigt. Det giver ingen mening.
Skriv en kommentar til dette indlæg
Kommentar:*
Dit navn:*
Din e-mail adresse:*
Hvad er syv + fire?:*
*Skriv resultatet som et tal