fredag 30. juni 2017 kl. 08:26

Diabeteshandlingsplan - if it ain't broke, don't fix it.

Lægekonsulent Thomas Birk Kristiansen og jeg har en kronik i Jyllandsposten i dag. Vi ønsker at lægge op til debat om hensigtsmæssig brug af midler til sundhedsområdet. Diabetesområdet er på mange måder en success og vi riskerer at vi bidrager til sygeliggørelse af raske, hvis den diabeteshandlingsplan, der er på vej, kommer til at fokusere på prædiabetes og systematisk opsporing på baggrund af usikre tal. 

Vi ønsker desuden, jf. vores pejlemærker, at man kanaliserer pengene derhen hvor de kan gøre størst gavn. Her ved vi, at der findes grupper, f.eks. psykiatriske patienter, der ikke får deres bid af sundhedskagen, fordi de ikke ydes den nødvendige ekstra omsorg, som de skal have, for at kunne passe deres sygdom. 

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9690617/diabetesepidemien-er-en-falsk-nyhed/

 

med venlig hilsen

Anders Beich, fmd.

Der er 2 kommentarer til dette indlæg:
#1 | 30. jun '17 kl. 11:00 skrev Niels de Fine Olivarius:
Tak for en meget opmuntrende kronik. Almen praksis kan ikke bruge ressourcer på at behandle de raske, så længe masser af patienter, som allerede har fået stillet en alvorlig diagnose, har brug for at få et bedre behandlingstilbud, end de får i dag. Det gælder patienter med alvorlig psykisk sygdom og somatisk komorbiditet, patienter med kendt diabetes og begyndende eller fuldt udviklet følgesygdom såsom nyrepåvirkning, patienter med hjertekarsygdom etc. etc. Alle sammen patienter, som er i høj risiko for at udvikle yderligere komorbiditet og dø heraf. Det er en central opgave for almen praksis at gøre noget for disse patienter, både fordi de er syge, og fordi behandlingsgevinsten af at behandle dem er meget større end den er i screeningsinitiativer. Det er jo helt logisk, men også forskningsmæssigt baseret, at det er lettere at sænke en høj risiko end en lav risiko. Almen praksis må ikke bevæge sig væk fra den primære opgave: At behandle syge mennesker på et højt fagligt niveau. Det argumenterer kronikken rigtig godt for. Tak for det.
#2 | 30. jun '17 kl. 11:14 skrev Kirsten S Freund:
Yderst relevant indlæg. Hvor skal vi bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet? Diabetes er en af de mange livstilssygdomme, der kan resultere i for tidlig død. De svageste har sværest ved at ændre adfærd, og kan ikke reagere blot på information om at være i risiko. Tværtimod. Deres viden kan ikke omsættes til handling, da der er andre vigtige problemer på deres dagsorden. Så risikostrategi øger ofte skyldfølelsen og den manglende tillid til egne evner. Og dermed øges uligheden i sundhed i vores samfund.
En øget støtte og indsats for de svageste er vejen frem for netop at øge deres egne ressourcer til at ændre adfærd.
I Nordjylland blev i 1998-99 udført et randomiseret, kontrolleret projekt med forebyggende helbredssamtaler for de 20-44årige lægesøgende med flest psykosociale problemer. 28 praktiserende læger kunne vise at 2 samtaler med fokus på trivsel, egne mål og ressourcer havde positivt effekt ved 1 års opfølgning. De, der udover et stort spørgeskema, også fik 2 samtaler havde efter et år færre problemer og bedre psykisk trivsel. De overvægtige, der ønskede vægttab havde efter et år i gennemsnit et vægttab på 4,7 kg mod kontrolgruppen 1,6 kg. De med flest problemer havde tabt sig mest. Vi kan vise at samtalerne øgede deres tillid til egne evner. Vi ved at projekter, der fokuserer på risiko, netop ikke modtages af de med størst risiko. Vi har vist at en vej frem kan være at give sig tid til forberedte længere samtaler, der fokuserer på helhedssituationen og på den enkeltes prioritet og evner til at opnå det mål, de selv finder mest presserende. Derved opnås tillid til egne evner, bedre psykisk trivsel og dermed overskud til at tage vare på sig selv, bla. i form af bedre livsstil.
Og når hoveparten af sygdomme er psykosocialt betingede, er der ingen grund til at vente med at give mulighed i primærsektoren for længerevarende strukturerede samtaler med fokus på trivsel, egne mål og ressourcer.
Kirsten S Freund, Projektleder, Egetved 9, 9362 Gandrup
Skriv en kommentar til dette indlæg
Kommentar:*
Dit navn:*
Din e-mail adresse:*
Hvad er syv + fire?:*
*Skriv resultatet som et tal