onsdag 21. juni 2017 kl. 13:10

DSAM sætter fokus på at læger også har ret til persondatabeskyttelse

En ændring til bekendtgørelse og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (LSR) er i høring.

Vi forsøger at dæmme op for at flere og flere får adgang til følsomme persondata. Især receptudstederne, lægernes følsomme personoplysninger er i fokus.

Med ændringen i bekendtgørelsen og vejledningen udvides adgangen og formålene, der mangler gennemsigtighed, og der mangler kvalificeret vurdering af om væsentlighedskriterier er opfyldt, når man ønsker at udlevere følsomme personoplysninger på læger.

Læger må have samme ret som andre borgere til beskyttelse af deres personhenførbare oplysninger. Det har vi ikke, hvis denne bekendtgørelse med tilhørende vejledning vedtages i nuværende form.

PLO bakker op om DSAMs høringssvar, som du kan se her:

http://www.dsam.dk/files/305/h34_2017_hoeringssvar_vedr._bekendtgoerelse_og_vejledning_om_lsr.pdf

Der er 2 kommentarer til dette indlæg:
#1 | 22. jun '17 kl. 10:35 skrev Lene Hammerhøj:
Hej

Jeg har været ude for at få en mail fra lægeforeningen, hvor mit cpr.nr mm var havnet på en amerikansk hjemmeside. Lægeforeningen kunne ikke angive hvordan og hvorfor, men enig i at vores crp. nr ikke skal florere steder, jeg ikke har givet lov til. Så må vi nægte at bruge vores crp nr. ved receptskrivning mm. Det er ikke i orden at vores cpr.nr bruges på denne måde, når vores crp. nr også bruges til private forhold.
#2 | 24. jun '17 kl. 10:14 skrev tania alminde:
Hej - jeg har i sidste uge talt med lægeforeningens jurist Per Fraulund Sørensen, idet jeg har fået info fra kollega om at mit navn og autorisations id (som jeg til min gru fandt ud af er offentligt tilgængeligt), er blevet misbrugt talrige gange af en for mig ubekendt patient til at lave telefonrecepter på bla tramadol og truxal. PFS kendte ang. godt til problematikken..Det var patientens egen læge som kontaktede mig med denne info. Jeg har skrevet til Styrelsen for patientsikkerhed (fik svar retur at de ikke mente at det var et stort problem....), folketingets ombudsmand, sundhedsministeren (talte i sidste uge med en embedsmand idet jeg ikke har fået svar på mail som blev sendt for ca 6 uger siden, iflg ham har han forelagt sagen for ministeren) og anmeldt misbrugeren til politiet. Men alle læger bør vide - at vores autorisations id er offentligt tilgængeligt - enhver kan google autorisations id og indsætte et lægenavn i skemaet...få aut id nummeret og derefter ringe til apotek og bestille al den medicin de måtte ønske, blot ikke stoffer som kræver vores cpr nr.....VI læger har ABSOLUT INGEN MULIGHED for at kontrollere hvem der går rundt og bruger vores id uden vores viden......MEN det er os der får på puklen hvis vi udskriver for meget afhængigsskabende medicin....Styrelsen for patientsikkerhed påstod i deres svar til mig at de ikke havde fået særligt mange anmeldelser om misbrug....det tror da fanden når vi ikke har mulighed for at finde ud af OM vi bliver misbrugt....Jeg er lige blevet akkrediteret i hoved og rø..... bl.a ift datasikkerhed mm.....ÆRGERLIGT at sundhedsstyrelsen ikke skal akkrediteres.....tænker det ville være på sin plads...
God weekend
Tania Alminde
Skriv en kommentar til dette indlæg
Kommentar:*
Dit navn:*
Din e-mail adresse:*
Hvad er syv + fire?:*
*Skriv resultatet som et tal