fredag 21. december 2018 kl. 16:58

DSAM ønsker dig en glædelig Jul og et godt nytår

Kære alle

Tak for i år.

2018 blev endnu et travlt år for faget almen medicin og almen praksis,

både med opbyggelige takter og med en del udfordringer og forhindringer for vores fag. Det har selvfølgelig affødt, at DSAM har haft rigeligt at tage sig til, både i den defensive, ofte lidt aktivistiske afdeling og i afdelingen for korporatisme og konstruktivt samarbejde. Assertiv almen medicin.

Vores fag er nærmest som en organisme, og DSAM udøver så nok fagets immunforsvar. Et velafbalanceret immunforsvar betjener homøostasen - en egenskab ved ethvert åbent system, der gør det muligt at ændre det indre miljø sådan, at stabile forhold kan fastholdes. Udadtil er det immunforsvarets opgave at ”patruljere og advare” og ”finde og angribe indtrængere” (ifølge Patienthåndbogen). Det skal forbygge at det allostatiske load bliver for stort over tid. På den anden side skal immunsystemet jo helst heller ikke overreagere og skabe kronisk inflammation.

I de fleste tilfælde gør immunsystemet jo det, der er nødvendigt, og vi lever lykkeligt uvidende om de mange antigener, som hele tiden bekæmpes og udryddes af vores forsvarssystem og de parallelle anabole processer, der tager over. Sådan er det med meget af DSAM’s arbejde. Det gøres i grupper, råd og udvalg, hvor DSAM-medlemmer er udpeget til at fremføre og forsvare vores fags principper og formål, forsvare os mod pseudoarbejde og bidrage med forslag til god klinisk praksis eller skrive med på høringssvar. Om alt fra håndtering af specifikke tilstande til organisering af sundhedsvæsenet. Sekretariatet koordinerer og pudser af. Vigtigt rugbrødsarbejde, som ofte foregår under radaren, og som mange lægger hjerteblod og tid i, og som vores dygtige medarbejdere i sekretariatet i min optik servicerer så flot.

En gang imellem bryder en infektion ud i lys lue og immunforsvaret er på overarbejde: For eksempel når et politisk flertal vedtager, at patienter skal kunne få cannabisplantedele på recept hos egen læge, eller vedtager et tolkegebyr, som primært rammer vores faglighed, patientsikkerheden, og påfører os administrativt Sisyfosarbejde. Når sundhedsloven prioriterer registre og tvungen datadeling til blandede formål over hensynet til fortrolighed og tillid. Når forskere oversælger registersammenhænge i pressen som ny viden og sender en kvart million patienter med hypertension til ekstra konsultationer hos egen læge. Når lovgivning pålægger egen læge uendeligt attestarbejde, som kommunerne siden kan se bort fra. Når et andet lægespeciale, en patientforening eller en myndighed uden behørig dokumentation går i gang med en rutinemæssig kritik af almen praksis. Så arbejder immunforsvaret – ”patruljerer og advarer, finder og angriber indtrængere” – også nogle gange med presseopmærksomhed, og bagefter lidt bedre rustet til assertiv almen medicin.

Det er en balance og prioritering – kræfterne er ikke uendelige – og den vedvarende indsats i forhold til kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse skal tilgodeses. 2019 skulle gerne komme til at stå i kvalitetens, sammenholdets, samarbejdets og selvværdets tegn. Vi er efterspurgte, og sundhedsvæsenet kan ikke klare sig uden os. Ingen kan gøre det bedre, end vi gør det.

2019: Klynger, realistisk medicin og borgerrettet kampagne for faget

Klyngerne og kvalitetsprogrammet for almen praksis skulle gerne resultere i bedre arbejdsmiljø, sammenhold og fælles identitetsskabelse som forudsætning for kvalitetsudvikling. Enkelte beslutningstagere er bekymrede for, om data- og indikatorarbejdet går for langsomt, men heldigvis og forventeligt er tilbagemeldingerne fra klynger i opstart positive, og projektideer og forslag til data blomstrer ud af, at vi sætter os sammen. Det så vi på DSAM’s årsmøde, og det hører vi fra klyngerne. Vigtigheden af, at lægerne ejer klyngen, kan næppe overdrives. Organisationerne skal stille sig til rådighed og facilitere, men ejerskab og energien skal komme fra klyngen. Sundhedsministeren, regionerne og andre med overdreven styringstrang skal holde sig i skindet, hvis de vil noget godt med denne proces. Respekten for vores faglighed og dømmekraft må tilbage, hvis tilliden skal genskabes og vedligeholdes. Vores bidrag skal være, at vi beskriver og løfter kvaliteten sammen. DSAM’s Kvalitetsudvalg arbejder i flere arbejdsgrupper aktivt både med indikatorudvikling, patientsikkerhed og med en opsamling af tidligere erfaringer med kvalitetsprojekter i almen praksis, alt sammen til inspiration.

Der er pres på almen praksis, og efterspørgslen på ydelser stiger, uden at lægekapaciteten følger med. Velovervejet indføring af flere fagligheder i almen praksis er muligvis et af svarene, men organisationerne i faget har med lidt forskellige synsvinkler også gang i at arbejde med prioritering og principper for fremtidens fordeling af de tilgængelige ressourcer i almen praksis.

Realistisk medicin er importeret fra Skotland ligesom klyngerne. De er nogle år foran i en proces der ligner vores. I Skotland anvendes begrebet Realistic Medicine med et vist held bredt for hele sundhedsvæsenet. Hovedideen bag Realistic Medicine er, at ved at behandle alle patienter individuelt (forskelligt) opnås en større lighed og sundhedsmæssig gevinst for den enkelte patient, som får det, og kun det, der er brug for. Den patient, der skal modtage sundhedstilbuddet, er centrum for beslutningstagningen om behandlingen af den personlige og individuelt tilpassede plan. Det medfører samtidig, at irrelevante og måske endda skadelige indsatser ikke sættes i værk, og dermed spares der samtidig tid, penge og personale. Ved at reducere det spild, der er ved unødvendige behandlinger og undersøgelser, kan der frigøres ressourcer til mere omsorg for svagere og potentielt sårbare grupper. Vi må se i øjnene, at ’jo før jo bedre’, ’jo mere jo bedre’ og ’for en sikkerheds skyld’ ofte ikke gør nogen gavn. Rettidighed, differentieret indsats og for patientens skyld bør det nok snarere hedde i fremtiden.

DSAM vil forsøge at samle de forskellige interessenter, som alle arbejder for fagets udvikling og interesser, så vi koordinerer og flugter indsatserne for, at almen praksis forsat kan være et godt sted at fungere som læge, at det almenmedicinske speciale fortsat vil være attraktivt, og at vi sammen får indkredset, hvad de største udfordringer er, hvordan vi prioriterer ”lige” adgang i et sundhedsvæsen med fri adgang, og hvordan vi får samlet fagets kræfter fra ”børs til katedral” i et overordnet projekt, der måske skal have overskriften ”Realistisk (almen) medicin”.
PLO har også taget hul på populationsomsorg, efterspørgsel og demografi, og DSAM samarbejder i en arbejdsgruppe, der har til formål at få beskrevet, hvad der giver sundhed, og hvad der bare er beskæftigelse af alt det, vi laver i almen praksis. Kan vi måske etablere en to-do-liste og måske en not-to-do-liste som en start på en kulturændring i sundhedsvæsenet?

Kampagnen ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden” er opfølgeren til pilotkampagnen ”Hvis din læge ikke var her”, som blev testet på Folkemødet 2018. Denne gang bruger vi nogle penge på at synliggøre kontinuitetens betydning for borgerne, som går rundt derude og tror, at netop deres læge, som er noget helt specielt, er undtagelsen, der bekræfter reglen. Kontinuitet betyder ikke bare noget positivt for tryghed, tillid, sundhed, sygelighed og færre indlæggelser, det betyder noget for overlevelse konkluderede en oversigtsartikel i BMJ for nylig. Kampagnen skal stille skarpt på disse forhold, så kontinuitet kan anerkendes som en del af vores faglighed. Vi har brug for befolkningens opbakning, ikke bare som enkeltlæger, men samlet set og som repræsentanter for vores fag.

Der er nok at tage sig til i DSAM, og alle, der ønsker at bidrage, skal bare melde sig under fanerne.
Med denne lille status over udvalgte emner ønskes du en glædelig jul og et godt nytår.

Bedste hilsener
Anders Beich

Der er 1 kommentar til dette indlæg:
#1 | 22. dec '18 kl. 09:56 skrev Fred Hersbøll:
En rigtig god metafor på hvad der foregår bag kulisserne og en rigtig god oversigt over de kampe der konstant må tages for at beskytte og udvikle vores speciale. Et uhyre vigtigt arbejde hvis vores speciale skal bevares med respekt og hvor er det motiverende at arbejde med kvalitets arbejde sammen med kolleger.
Skriv en kommentar til dette indlæg
Kommentar:*
Dit navn:*
Din e-mail adresse:*
Hvad er syv + fire?:*
*Skriv resultatet som et tal