lørdag 23. december 2017 kl. 12:23

Kære medlem i DSAM - En julehilsen til alle fra DSAMs formandsskab

Så nærmer jul og nytår sig hastigt, og formandskabet vil gerne sige mange tak for året, der er gået. Det har været et begivenhedsrigt år med formandsvalg, ny bestyrelse, en OK18 m.m., og næste år ser ud til at blive et ligeså spændende og travlt år. 2017 blev også året, hvor der blev valgt nyt repræsentantskab, bestyrelsen blev rekonstitueret, og der blev afholdt et velbesøgt og vellykket årsmøde.

Der er heldigvis så meget at skrive om, at det er svært at vælge, men her kommer nogle nedslagspunkter fra året der gik, som selvfølgelig slet ikke er dækkende, og lidt om 2018 også.

.

Demokratiet i DSAM mere solidt
Valget skete henover efteråret, hvor man f.eks. i Practicus kunne læse om de mange forskellige kandidater fra alle fem regioner. Det kunne man helt frem til d. 21. september, hvor valgprocenten blev historisk høj, for hele 46 procent af jer brugte jeres stemme. Tak til alle jer, der stemte. Vi håber, at I vil bruge den igen ved næste valg i 2018 og opfordre jeres kolleger til at stemme også.


Kvalitet og klynger
DSAM hilste også den nye OK18 velkommen, som bl.a. betyder, at kvalitetsudviklingsarbejdet fremover primært skal foregå i klynger. Et stort stykke arbejde omkring dette venter forude, hvor DSAMs fokus vil være på meningsfyldte kvalitetsmål og evalueringsmetoder i arbejdet.

Grundet det klyngebaserede kvalitetsprogram har både PLO og DSAM haft behov for at opprioritere kvalitetsarbejdet ved bl.a. at omorganisere det fælles kvalitetsudvalg til to hurtigarbejdende og effektive kvalitetsudvalg i hver sin organisation, der kan levere skarpe input til forskellige formål. Det er et arbejde, vi glæder os meget til for alvor at komme i gang med.

.
Arbejdet med patienten er vigtigst
2017 blev året, hvor DSAM kæmpede for patientens ret til at bevare selvbestemmelse, privatliv og fortrolighed, selv om man gør brug af sundhedsvæsenet, og for lægers ret til at sætte patienten i fokus og ikke at blive afkrævet at bruge den største del af vores tid på utallige opgaver, afledt af politiske overbud og databureaukrati, som skyder forbi målet i almen praksis. Genomcenter, cannabis som medicin og handlingsplaner for enkeltsygdomme vi i forvejen håndterer godt, er nogle af de sager, der har fået pressens opmærksomhed. DSAM har lagt kræfter i at udarbejde politikker, der skal sikre at indsamling af RKKP-data, PRO-data og anvendelse af beslutningsstøtte ikke tager al vores tid og forstyrrer konsultationerne. Vi arbejder på, at de såkaldte risikobaserede tilsyn bliver relevante, når nu de skal være der. Det sidste er vi endnu ikke i mål med, og vi er meget opmærksomme på, at disse tilsyn opleves mildest talt blandet af vores medlemmer, og at nogle af de ting der påpeges intet har med hverken patientsikkerhed eller læring at gøre.

.
Først og fremmest ikke skade
2018 bliver året, hvor DSAM er medvært for den internationale kongres ´Preventing Overdiagnosis´. Overdiagnosticering og i det hele taget forebyggelse af indsatser, som ikke gavner men alene skader patienterne, er langt vanskeligere at formidle, end præfaktuelle anprisninger af tidlig indsats, opsporing og patientgørelse blandt raske. Vi bør følge DSAM´s pejlemærke om at lade de raske være raske og dermed give dem håb og opmuntring til at forblive og holde sig raske, frem for at gøre flere til patienter med endnu flere risikodiagnoser, som belaster sundhedsvæsenet og den enkelte, uden at gavn kan dokumenteres.
Til kongressen vil du møde oplægsholdere på højt internationalt niveau. Det er 6. år kongressen afholdes, og første gang kongressen afholdes i Danmark. Vi glæder os, og sekretariatet er godt i gang med forberedelserne. https://www.preventingoverdiagnosis.net/?p=1617
Vores årsmøde kommer til at handle om kvalitet – selvfølgelig – og vi har lagt os i selen og spurgt bredt ud blandt selskabets medlemmer om, hvad der ville kunne få hver enkelt til at deltage i DSAMs årsmødet. Tak til alle jer, der bød ind på dette survey. Vi håber, at vi kan trække endnu flere af huse til årsmødet 2018.

.
Tak for i år
Tak for året der gik til alle, der har lagt arbejdstimer i arbejdet i DSAM i utroligt mange sammenhænge som f.eks. vejledningsgrupper, råd, udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper – listen er meget længere. Uden medlemmernes indsats kan vi ikke sikre, at de almenmedicinske interesser sikres der, hvor det er nødvendigt, og det bliver flere og flere steder.
Særligt tak til et flittigt sekretariat for en kæmpe indsats med at holde styr på alle tropperne. Tak for alle tilbagemeldinger, både de positive og de kritiske. Vi sætter stor pris på disse i bestyrelse og formandskab. Stille gik det ikke af i 2017, men det tyder da på at DSAM er ”still alive and well”.

.
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle

.
Bedste hilsener
Annette Houmand og Anders Beich

 

 

Der er 0 kommentarer til dette indlæg:
Skriv en kommentar til dette indlæg
Kommentar:*
Dit navn:*
Din e-mail adresse:*
Hvad er syv + fire?:*
*Skriv resultatet som et tal