tirsdag 29. maj 2018 kl. 17:11

STUDIE OM KRÆFT OG BLODTRYKSMEDICIN ER ENDNU EN PRÆFAKTUEL NYHED

STUDIE OM KRÆFT OG BLODTRYKSMEDICIN ER ENDNU EN PRÆFAKTUEL NYHED

Forskeres trang til at præsentere registerundersøgelser som ny viden i pressen bekymrer patienterne helt uden grund og fører til grundløse konsultationer hos deres læge. Derfor anbefaler DSAM, at patienterne henvender sig direkte til forskeren bag studiet.

Et nyt dansk registerstudie (1) har fundet, at personer med modermærkekræft lidt oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid (HCT) end personer, der ikke har modermærkekræft (HCT indgår typisk i kombinationspræparater med andre midler mod forhøjet blodtryk).

Studiet er et såkaldt case-kontrolstudie, hvor hypoteser til sygdomsårsager kan findes ved at sammenligne en gruppe af syge personer med en kontrolgruppe af raske. Denne type undersøgelse er meget svag ift. at afsløre årsagssammenhænge. Dette studie finder, at de personer, der havde modermærkekræft, lidt oftere også var i behandling med HCT end de personer i kontrolgruppen, som ikke havde modermærkekræft.

Lægemiddelstyrelsen har læst og vurderet studiet
”Det påviser ikke en endegyldig sammenhæng mellem HCT og modermærkekræft,” er deres konklusion. Studiet kommer til at indgå i EU’s bivirkningskomités igangværende evaluering af sikkerheden ved HCT. Evalueringen forventes at ligge klar senere i 2018.

Lægemiddelstyrelsen giver følgende anbefaling til læger:
1) Behandlingen med HCT bør ikke stoppes hos velbehandlede patienter.
2) Der kan være grund til at overveje andre behandlingsmuligheder til nye patienter eller i forbindelse med justering af behandlingen for patienter, som ikke er velbehandlede.

DSAM mener:
- Resultaterne har ingen relevans for rådgivning om blodtryksbehandling på individniveau på nuværende tidspunkt.
- Forskellene i forekomst af modermærkekræft mellem behandlede og ikke-behandlede er meget små.
- Man har forsømt at undersøge mange andre faktorer hos deltagerne, bl.a. den allervigtigste udefrakommende årsag til modermærkekræft – overdreven soldyrkning, solskoldninger og solariebrug.
- Når resultaterne er blevet vurderet af de europæiske myndigheder, vil vi selvfølgelig se på dem igen og overveje, hvorledes de kan indgå i rådgivningen af patienter i almen praksis.

DSAMs anbefaling til de praktiserende læger
Når nogle forskere går direkte i pressen og har svært ved at skelne resultater fra viden, så ender vi endnu en gang op med ekstra arbejde med rådgivning af skræmte borgere i en hårdt presset sektor. Præfaktuelle nyheder skuffer patienterne, fordi de kommer til os, og vi ikke kan rådgive fornuftigt i forhold til netop deres situation og behandling. Vi spilder alles tid.
DSAM foreslår derfor, efter dialog med forskeren Anton Pottegaard, at patienterne, der henvender sig til os, henvises direkte til ham. Hans kontaktoplysninger kan findes her:

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/anton-pottegaard(addfc2c1-4fc9-44cd-8087-bce3bc986652).html


Han kan så tage en teoretisk diskussion med de patienter, der måtte have brug for det. Der er ikke basis for konkret rådgivning om medicin på individniveau ud fra sådanne studier, og det må vi holde fast i.

Med venlig hilsen

Anders Beich,

fmd. Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

(1) Pottegaard A et al. Use of hydrochlorothiazide and risk of malignant melanoma. JAMA 2018

PS: efter ønske fra Anton Pottegaard har jeg 310518 ændret lidt i denne blog og bringer linket til hans kontaktoplysninger i stedet for at anføre dem direkte her i bloggen.

Der er 7 kommentarer til dette indlæg:
#1 | 29. maj '18 kl. 18:42 skrev Benny Ehrenreich:
Beundringsværdig konsekvent, logisk og fair tilgang til en helt igennem urimelig, bekymringsgenererende og selvproverende publiceringstrend!
BRAVO!
#2 | 29. maj '18 kl. 21:59 skrev Edgar dahlin:
Vi har brug for fornuftig rådgivng når moraksk panik truer !
Tak
#3 | 29. maj '18 kl. 22:03 skrev Edgar dahlin:
Om igen moralsk. panik !
Jvf bogen. Udsat for Pressen. Af Ulrik Holmstrup
#4 | 30. maj '18 kl. 11:04 skrev Klavs demuth heinecke:
En anden risiko ved alle disse prælaminære konklusioner er at man - læge som borger - mister al føling for hvad der er sandt og falsk, og sundhedsvidenskab flyttes fra facts til noget man i bedste Trumpske ånd kan tro på eller lade være.
#5 | 30. maj '18 kl. 13:33 skrev Anders Beich:
Kære Klavs,
meget enig. På den måde fodrer "præfaktuelle nyheder" det postfaktuelle samfund. De forskere der skulle værne om fakta kommer i stedet til at være førende i at relativere det hele.
#6 | 30. maj '18 kl. 17:09 skrev Pia Herltoft:
Anders Beich gør ved sin proaktivitet i denne og de desværre mange lignende sager meget stor gavn for samfundet og for almen praksis, han er en enestående god formand , TAK!!
#7 | 28. jun '18 kl. 15:19 skrev Knud Jacobsen:
Ja, en enestående god formand!
Skriv en kommentar til dette indlæg
Kommentar:*
Dit navn:*
Din e-mail adresse:*
Hvad er syv + fire?:*
*Skriv resultatet som et tal