fredag 8. december 2017 kl. 09:03

”Sundhedsnyheder” i pressen lægger pres på almen praksis

Blog af formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich

I øjeblikket er der et boom af sundhedsnyheder i pressen, der tager udgangspunkt i enkeltresultater fra typisk registerundersøgelse, som knap nok eller netop er publiceret videnskabeligt samme dag. Typisk påvises en eller anden risiko ved et medicinsk præparat. I Dansk Selskab for Almen Medicin er vi helt opmærksomme på, at pressens sundhedshistorier påvirker patienter til at kontakte deres læge eller i værste fald bare fravælge at tage deres medicin.

I DSAM oplever vi flere gange om ugen, at journalister henvender sig med en pressemeddelelse om sådan en ny-publiceret undersøgelse i hånden og afkræver svar på, hvad de praktiserende læger nu vil gøre ved, at undersøgelsen f.eks. viser, at hormonel prævention kan kædes sammen med øget risiko for depression, kræft og selvmordsforsøg. Senest kæder et studie brugen af blodtryksmedicin sammen med øget risiko for hudkræft, og i dag har vi modtaget en henvendelse om et studie, der viser, at antabus skulle være virksomt mod kræft.

Som formand for selskabet med mange opgaver, kan det være svært at følge med mængden af ny-publicerede studier, der parallelpubliceres i pressen selv samme dag, de bringes for første gang nogen sinde i et videnskabeligt tidsskrift. Jeg har flere fået tilsendt et mange sider langt nyt studie sent om aftenen, fordi et interview ventede dagen efter. Nogle gange får vi præsenteret et nyt studie kun med ganske få timer til at svare, så det kan være svært at nå rundt i de mulige nuanceringer, som der stort set altid er brug for.

Det lykkes langt fra altid, men vi forsøger dog altid, med god hjælpe fra vores pressemedarbejder, at få nuancerne, patienten, almen praksis kompleksitet og flere perspektiver med ind i historien, men det stopper ikke risikoen for, at der kommer et ekstra pres på de praktiserende lægers hverdag, når vi modtager opkald fra bekymrede patienter, som vil vide, om deres medicin er sikker.

Jeg ved, at de fleste af os er kede af det pres, som det store pressefokus på sundhedsnyheder af denne karakter skaber hos både bekymrede patienter og travle læger. Det bedste råd, jeg kan give, er at vi på bedste pædagogiske vis henviser til at resultaterne ikke er færdigvurderede, vedbliver at forklare og nuancerne for vores patienter. Jeg ved godt, at det tager tid, men vid, at vi i DSAM hele tiden arbejder for, at vi, i de sager hvor vi inviteres til at kommentere, vil blive ved med at korrigere, nuancere og justere, så linjerne trækkes mindre hårdt op.

Vi vil også i sekretariatet fortsat forsøge at opfordre journalister til at sikre en grundig research, inden de publicerer sensationsnyheder, der mest af alt skaber unødig bekymring hos borgerne og koster samfundet mange penge. 

Det er yderst sjældent at et forskningsresultat i sig selv er banebrydende eller bør få os til at ændre praksis.
Et hvert forskningsresultat er i bedste fald et bidrag til sandheden, en byggeklods i det store spil. Hvordan denne klods passer ind i spillet skal ikke afgøres af de forskere, der selv har bedrevet forskningen.

Der er forskningsmæssigt påvist en klar tendens til, at forskere ser på egne frembringelser med andre (mere positivt stemte og mindre kritiske) øjne end på andres forskning. En betydelig del af konklusionerne i videnskabelige artikler kan ikke underbygges af de data, der fremlægges, og den videnskabelige publikation i tidsskrifter for fagfolk er vel en slags fordøjelsesproces og mulighed for diskussion og relativering af resultaternes kvalitet, tyngde og betydning for det felt de omhandler - og for praksis.

Vi planlægger en presseindsats, som prøver at perspektivere og sætte spørgsmålstegn ved det principielt uhensigtsmæssige i denne form for præmatur forskningsformidling, som jeg mener, det er udtryk for, når man bypasser den videnskabelige debat, ved at gå direkte i pressen med sine egne (over-)fortolkninger af egne resultater.

God weekend - pyh

Anders Beich

Der er 17 kommentarer til dette indlæg:
#1 | 8. dec '17 kl. 09:18 skrev Hans Asger Holmsgaard:
Vel talt. Tak!
#2 | 8. dec '17 kl. 09:39 skrev Niels Jacob Nielsen:
Meget flot og helt enig
#3 | 8. dec '17 kl. 09:50 skrev Tine Raun:
Tak! Meget præcist og meget aktuelt ikke mindst i den forløbne uge.
#4 | 8. dec '17 kl. 09:51 skrev Poul Erik Heldgaard:
Dejligt, Anders, jeg tror, vi alle kan være enige i dine betragtninger
#5 | 8. dec '17 kl. 10:08 skrev Torben Larsen:
1000 tak for de ord
#6 | 8. dec '17 kl. 10:15 skrev Poul Borg:
når der kommer en "and " i pressen beder jeg altid pt tage kontakt med de kloge mennesker i sundheds ministeriet - eller kontoret for patient sikkerhed
#7 | 8. dec '17 kl. 10:38 skrev Kristin Kristiansdottir:
Supergodt skrevet og meget relevant. Skønt at du tager stilling med repræsentation af DSAM!!!! God ide med dialog med pressen; - den der afslutning på deres indslag mht. præmature forskningsresultater og "du skal blot forhøre dig hos din egen læge" er jo usaglig, da vi jo intet har med de pågældende påstande at gøre. Det bunder nok i, at det for lægmand er svært et skelne de sundhedsfaglige grupperinger - læger er vel læger.......
#8 | 8. dec '17 kl. 11:24 skrev :
TAK for at tage det emne op.
Jeg har lige så lige tænkt på, hvor vores bagland er i denne sammenhæng.
Specielt i denne indeværende uge, hvor pressen og patienterne "pisker en stemning op", om emner jeg aldrig har hørt om eller kan finde relevant information om. TAK....
#9 | 8. dec '17 kl. 12:11 skrev Peder Olesgaard:
Helt enig
#10 | 8. dec '17 kl. 14:50 skrev Elisabeth Kellmer:
Hvor er det skønt I handler på det :-)
#11 | 8. dec '17 kl. 18:07 skrev Merete Laursen :
Tak .
Forfærdelig tidskrævende antal henvendelse på baggrund af presseomtale i"utide" .
Samfundsøkonomisk dyrt og det tager tid fra relevante opgaver.
Pressens magt er enorm .
Kan kun komme i tanke om en enkelt episode hvor der var gavnlig effekt . "Det år "hvor pressen skrev relevant information om influenza og det havde positiv effekt på karakteren af henvendelserne .
Mon ikke man kan bede om rettidig omhu ?
#12 | 9. dec '17 kl. 07:11 skrev Helle Iversen:
Enig med foregående indlæg, og tak til formanden for at markere dette synspunkt .
Var det muligt for alle specialers videnskabelige selskaber at blive enige om et forslag til strategi for offentliggørelse af disse "forskningsresultater" på en måde, så vi undgår den situation vi nu igen er bragt i ?
#13 | 10. dec '17 kl. 10:12 skrev Anne Nielsen:
Tusind tak for kloge og nøgterne ord. Det er en stor hjælp i en travl og presset hverdag med opbakning fra vores egne organisationer
#14 | 10. dec '17 kl. 14:43 skrev Hans Peter Henriksen:
Godt du tager denne problemstilling op. Det har gennem årene været et stigende problem med alle mulige undersøgelsesresultater, som der ref til i pressen. Tidligere var det mest "Alt for damerne", men nu er det også den mere lødige del af pressen, der konkurrerer om click og dermed annoncekroner.
#15 | 10. dec '17 kl. 16:53 skrev Erik Falkø:
Fint indlæg og helt enig!
#16 | 18. dec '17 kl. 23:10 skrev Erik Holk:
Relevant og godt indlæg. Man fristes til at spørge journalisterne hvis interesser de tror de varetager ved disse "sensationsmeddelelser".
#17 | 23. dec '17 kl. 11:55 skrev :
Vi har skabt lidt opmærksomhed på problemet - en vanskelig, men nødvendig diskussion - i en tid hvor forskerne også begynder at blive målt på deres evne til at generere overskrifter i dagspressen - det er et skråplan i min optik.
Læs evt
http://journalisten.dk/laeger-kimes-ned-efter-sundhedsartikler
Skriv en kommentar til dette indlæg
Kommentar:*
Dit navn:*
Din e-mail adresse:*
Hvad er syv + fire?:*
*Skriv resultatet som et tal