Cannabis i almen praksis kan vi - bør vi - skal vi?
Start: torsdag 24. januar 2019 kl. 17:00
Slut: torsdag 24. januar 2019 kl. 19:30
Sted: Center for Sundhed og Samfund i København (CSS), lokale 18.01.11

DSAM og FYAM Hovedstaden afholder temamøde torsdag d. 24.1.19 kl. 17- 19.30 på Center for Sundhed og Samfund i København (CSS), lokale 18.01.11.

Den 1. Januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i gang, besluttet af et flertal i Folketinget. Ordningen gav læger mulighed for at udskrive en ny type cannabis produkter som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Der har været stor debat blandt andet i lægefaglige kredse idet forsøgsordningen bryder med traditionen for, at der er et veldokumenteret fagligt grundlag for at udskrive medicin. Som praktiserende læger har vi været stillet i faglige dilemmaer som kan udfordre vor relation til patienterne. Der rejser sig også nogle spørgsmål som bl.a. handler om patientsikkerhed og vores juridiske ansvar når der er så lille evidens og kendskab mhp. dosering, virkemåde og bivirkninger. Vi ønsker at indsamle erfaringer blandt medlemmerne.

Vi har derfor indbudt Finn T. Selleberg, professor, overlæge dr. med. ScleroseCentret Rigshospitalet/Glostrup, Charlotte Hjort, Enhedschef, overlæge, ph.d., MPG, Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn og Rådgivning Nord; Anders Beich, praktiserende læge, formand for DSAM og Jesper Clausson, Regionsrådsmedlem (S) og medlem af Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden til at indlede debatten ud fra deres respektive faglige, fagpolitiske og politiske ståsteder.

De vil herefter og sammen med deltagerne bl.a. diskutere følgende spørgsmål:

  • hvad ligger til grund for beslutningen?
  • hvordan virker de nye produkter, hvad ved vi om dem?
  • hvem står til ansvar ved uønskede bivirkninger?
  • hvad skal der til før vi føler dette er sikkert for vores patienter
  • erfaringer fra Danmark og andre lande og fremtidsforskning
  • udfordringer i fht smertebehandling generelt

Der vil blive serveret sandwich, vand, te og kaffe. Vi håber på stærkt fremmøde! 

Tilmelding via: https://dsam.nemtilmeld.dk/85/

Tilmelding senest d. 17.1.2019. Der er begrænsede pladser – som tildeles efter først til mølle princippet. Vi tilstræber en ligelig fordeling mellem DSAM og FYAM. Deltagere får efter tidsfristens udløb tilsendt invitation med nærmere angivelse af sted og kørevejledning m.m. 

Vel mødt på planlægningsgruppens vegne
Lise Dyhr Formand for DSAM-H, Ladan Aloudal, formand for FYAM-H, Mari Eide, Jesper Foss og Catherine Issa Trier