Overenskomstens parter har nedsat et laboratorieudvalg. Udvalget har udarbejdet forskelligt materiale om kvaliteten og brug af parakliniske undersøgelser i almen praksis.

Laboratorieprofiler:

Udvalget har for en række kliniske problemstillinger beskrevet hvilke parakliniske undersøgelser vurderes at være relevant. 

Se profilerne her

Urinvejsdiagnostik

Elektronisk håndbog i urinvejsdiagnostik med instruktionsvideoer, bakterier in vivo og anden information rettet mod alle som foretager urinvejsdiagnostik.

Tove Højbjerg har stået for det lægefaglige, Kirsten Paulsen, klin. mikro., Aalborg, er bioanalytiker, og Jens Engberg, Mindmakers, har produceret videoen, som finansieres af PLO og Danske Regioner i fællesskab.

http://mikrobiologiskanalyse.dk

Kvalitetssikring

Udvalget har beskrevet, hvordan man sikrer kvaliteten af analysearbejdet i almen praksis. De vigtigste budskaber er fremhævet i en pixiudgave. Disse dokumenter skal ses som en logisk fortsættelse af et tidligere arbejde med beskrivelse af kvalitetskrav til lab-analyser

Udførlig beskrivelse (pdf) 
Pixiudgave (pdf) 
Tidligere beskrivelse  

SKUP

Skandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr i Primærsektoren er et skandinavisk samarbejde som foretager uafhængig testning af laboratorieudstyr og andre apparater. Apparaterne testes bla for, om de er anvendelige i en almen praksis kontekst. 

Læs mere om SKUP