Anders Beich

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Formand for DSAM

Valgt af: Repræsentantskabet

Ordførerskab: Kvalitet

anders@beich.dk

Selvdeklarering:
Intet at deklarere.

Bolette Friderichsen

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Næstformand

Valgt af: DSAM Nordjylland

Ordførerskab: Uddannelse og rekruttering

bolette.f@gmail.com

Selvdeklarering:
Intet at deklarere.

Claus Rendtorff

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Kasserer

Valgt af: Repræsentantskabet

Ordførerskab: Patientsikkerhed

cr@dadlnet.dk

Selvdeklarering:
Intet at deklarere.

Jette Kolding Kristensen

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Medlem

Valgt af: DSAM Midtjylland

Ordførerskab: Evaluering

jkk@dcm.aau.dk

Selvdeklarering: Medlem af Diabetesforeningens forskningsråd

Dorte Jarbøl

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Medlem

Valgt af: DSAM Syddanmark

Ordførerskab: Forskning

djarbol@health.sdu.dk

Selvdeklarering:
Intet at deklarere.

Annette Houmand

Medlem

Valgt af: DSAM Sjælland

Ordførerskab: IT og data

annettehoumand@yahoo.dk

Selvdeklarering:
Intet at deklarere.

Lise Dyhr

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Medlem

Valgt af: DSAM Hovedstaden

Ordførerskab: Ulighed i sundhed

lise.dyhr@dadlnet.dk

Selvdeklarering:
Intet at deklarere.

Annemette Pihl Lundberg

Medlem

Valgt af: FYAM

Ordførerskab: FYAM

annemette.pihl@outlook.com

Selvdeklarering:
Intet at deklarere.

Lasse Karlsen Eck

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

FYAM-medlem

Valgt af: Repræsentantskabet

Ordførerskab: Rekruttering

lasse.karlsen.eck@gmail.com

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Pernille Vieth

Suppleant

Valgt af: Repræsentantskabet

pvieth@dadlnet.dk

Selvdeklarering:
Ikke relevant

Maria Bach Nikolajsen

FYAM-suppleant 

Valgt af: Repræsentantskabet

mariabachnikolajsen@gmail.com

Selvdeklarering:
Intet at deklarere.

Christian Freitag

Observatør for PLO

Selvdeklarering:
Ikke relevant

Niels Kristian Kjær

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Observatør for MPL/TPL

niels.kjaer@dadlnet.dk

Selvdeklarering: Ikke relevant

Ellen Louise Kristensen

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Observatør for Practicus

ell@dadlnet.dk

Selvdeklarering: Ikke relevant

Martin Bach Jensen

Observatør for forskningsmiljøet i Aalborg

mbj@dcm.aau.dk

Selvdeklarering: Medlem af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab (DAUS) og sidder i Gigtforeningens Forskningsråd.

Roar Maagaard

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Observatør for Videreuddannelses- og Internationalt Udvalg

Medlem af DSAM Midtjylland

roar@raskmaagaard.dk

Selvdeklarering: Kons. hos Gyldendal Akademisk vedr. medicinske udgivelser. Referent hos medicin.dk vedr. smertebeh., kvalme & opkastning, migræne.

John Sahl Andersen

Observatør for forskningsmiljøet i København

sal@sund.ku.dk

Selvdeklarering: Ikke relevant

Kaj Sparle Christensen

Observatør for forskningsmiljøet i Aarhus

kasc@alm.au.dk

Selvdeklarering: Ikke relevant

P.t. ubesat

Observatør for forskningsmiljøet i Odense

 

Selvdeklarering: Ikke relevant

Niels Ulrich Holm

Suppleant for PLO-observatør

Selvdeklarering: 
Ikke relevant

Selvdeklarering

DSAM's bestyrelse har på et møde i maj 2007 besluttet at indføre selvdeklarering.

Formålet er at øge åbenheden omkring eventuelle interessekonflikter for DSAM's bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af arbejdsgrupper, som skriver kliniske vejledninger, i relation til medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger. Der er solid evidens for, at modtagelse af gaver, honorar og lign. har indflydelse på holdninger til lægemiddelfirmaer mv. Internationale lægevidenskabelige tidsskrifter har de senere år forlangt, at forfattere til artikler deklarer deres engagement med relevante parter, herunder medicinindustrien. Derved får læserne mulighed for selv at skabe sig et mere nuanceret syn på tolkningen af forskningsresultaterne.

Målet med selvdeklarering i DSAM er analogt ikke at udøve censur, men at bevare DSAM's troværdighed overfor medlemmer og offentlighed.

DSAM's bestyrelsesmedlemmer, formænd for DSAM's udvalg og medlemmer af arbejdsgrupper, som skriver kliniske vejledninger, skal derfor løbende og for det foregående år deklarere følgende på selskabets hjemmeside:

  • Medlemskab af bestyrelser, repræsentantskab og lignende i medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger.
  • Aktier noteret i eget navn i medicin- og medicoindustri med en kursværdi på mere end 5000 kr.
  • Vederlag og gaver af væsentligt omfang svarende til mere end 5000 kr. per år modtaget fra et firma/patientforening.

Mindre gaver, gavecheck mv. skal ikke selvdeklareres.