Tid og sted: Tirsdag, den 17. april 2018 hos DSAM

Til stede:

Anders Beich, Annette Houmand, Bolette Friderichsen, Jette Kolding Kristensen, Lise Dyhr, Claus Rendtorff, Maria Bundgaard, Lene Therkelsen, Dorte Jarbøl, Louise Hørslev

 

Afbud:

 Annemette Pihl Lundberg, Maria Bach Nikolajsen

 

Strategiseminar afholdt for den valgte bestyrelse. Ingen officiel referat.