Indmeldelse foregår via Lægeforeningen på nedenstående links. Hvis du oplever problemer med at blive meldt ind, må du meget gerne sende os en mail på dsam@dsam.dk.

Elektronisk indmeldelse for læger (log ind på "Min side" på laeger.dk)

Elektronisk indmeldelse for medicinstuderende og andre personer uden medicinsk embedseksamen

Medlemstyper

 • Alle, der melder sig ind i DSAM, bliver medlem af hovedselskabet. Praktiserende læger og andre speciallæger optages som ordinære medlemmer.

 • Personer uden medicinsk embedseksamen kan optages som ordinære medlemmer efter begrundet ansøgning til bestyrelsen. En enig bestyrelse kan godkende optagelse af den pågældende. Det kan fx være en praksismanager eller andre med tilknytning til almen praksis. 

 • Læger, der er under klinisk basisuddannelse eller uddannelse til speciallæge, knyttes til Forum for Yngre Almenmedicinere og kaldes i daglig tale for FYAM-medlemmer.

 • Ph.d.-studerende ved de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen indmeldes på samme vilkår som FYAM-medlemmer.

 • Medicinstuderende knyttes til Studerendes Almenmedicinske Selskab og kaldes i daglig tale SAMS-medlemmer.

Kontingentsatser 2019

 • Aktive praktiserende læger, andre speciallæger og øvrige godkendte medlemmer: 
  kr. 2.700 pr. kalenderår
 • Læger under uddannelse og ph.d.-studerende: 
  kr. 1.320 pr. kalenderår
 • Medicinstuderende: 
  kr. 150 pr. kalenderår

 • Pensionister/ikke erhvervsaktive: 
  kr. 600 pr. kalenderår

Herudover kommer et beløb på 85-185 kr. til LVS (Lægevidenskabelige Selskaber).

Er man medlem af flere lægevidenskabelige selskaber, betales beløbet dog kun én gang.

Medlemskabet følger kalenderåret, men opkræves først i maj måned via Lægeforeningen. Ved indmeldelse efter Lægeforeningens opkrævning, forestår DSAM selv opkrævning. Denne opkræves forholdsmæssigt og uden beløbet til LVS.