Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde

Dato:

Lørdag den 5. oktober 2019

Tid:

Kl. 09.30 - 12.30 (afslutningstidspunktet er vejledende)

Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, Mødelokale B


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af fremmøde
   
 3. Formandens beretning
   
 4. Drøftelse af formandens beretning
   
 5. Beretning fra udvalg under selskabet
   
 6. Drøftelse af disse beretninger

 7. Godkendelse af DSAM's regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM's love § 6 stk.1-11
  I lige år vælger repræsentantskabet 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Den ene vælges af og blandt FYAM-medlemmerne, og den anden af og blandt de øvrige medlemmer, som ikke er henført under FYAM.

  Hvert år vælger repræsentantskabet en speciallæge i almen medicin og et medlem, der er henført til FYAM, som suppleanter til bestyrelsen.


 9. Valg af revisorer, jf. DSAM's love § 7 
  Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen. De lægelige revisorer vælges i ulige år for to år ad gangen.

 10. Forslag fra medlemmer
    
 11. Eventuelt

Sager til behandling

Hvis du har en sag, der skal behandles af repræsentantskabet, skal du sende den til DSAM's formand senest to uger inden repræsentantskabsmødet, nemlig den 21. september. Du kan sende forslaget på mail til dsam@dsam.dk

Hvem kan deltage

Mødet er åbent for alle medlemmer. Der er mødepligt for repræsentanter. Tilmelding foregår via dette link.