Kontaktpersoner i 2011

Marianne Rosendal (formand), Århus m.rosendal@alm.au.dk
Jørgen Nexøe, Odense jnexoe@health.sdu.dk
Ruth Ertmann, København ruth.ertmann@gpract.ku.dk
Anette Fischer Pedersen, Århus afp@alm.au.dk

Generelt

Netværket opdaterer løbende en medlemsdatabase og en hjemmeside under DSAM. Der afholdes 1-2 møder årligt for forskere på ph.d.-niveau eller med tilsvarende forskningserfaring, som har ineresse for almen medicin.

Interessegruppen har p.t. 71 medlemmer, hvoraf ca. 23 er aktive.

Mødeaktiviteter 2011

Interessegruppen har I 2011 afholdt et heldagsmøde i Odense den 16. september med 15 deltagere. Referat fra mødes findes under referater og blev desuden gengivet i kort version i Practicus i oktober 2011. Mødet blev arrangeret af netværkets kontaktpersoner sammen med Thomas Drivsholm og Peter Vedsted.

Regnskab 2011

Til rådighed 10.000 kr.
Ekstra bevilling efter aftale med DSAM -1.483 kr.
Uforbrugte midler tilbageføres til DSAM 8.517 kr.

Plan for det kommende år

Første møde i 2012 afholdes sammen med Forskningsworkshoppen, herunder ordinært møde med nyvalg af formand og repræsentanter fra de tre miljøer samt planlægning af mødeaktiviteter for 2012 og 2013.

På mødet blev planlagt et heldagsmøde i efteråret 2012 med fokus på delingsmedier og synliggørelse af vores netværk på intetnettet. Det er tanken, at vi til mødet vil arbejde med at etablere et netværk i www.linkedin.com eller i et andet velegnet system. Der vil blive truffet aftale med ekstern oplægsholder.

Ny formand og repræsanter 2012-2014:

Ruth Ertmann (formand), København ruth.ertmann@gpract.ku.dk
Anette Fischer Pedersen, Aarhus afp@alm.au.dk
Dorte Jarbøl, Odense djarbol@health.sdu.dk
Marius Brostrøm Kousgaard, København marbro@sund.ku.dk

 

Budget 2011

Til rådighed: 10.000 kr., som skal dække udgifter til fortæring og evt. oplægsholder ved netværkets efterårsmøde.
 

Marianne Rosendal, Jørgen Nexøe, Ruth Ertman og Anette Fischer Pedersen