Kursusudvalget har holdt møde 7. februar i København og 18. september i Århus. Referat af møderne er sendt til DSAM, VIA-udvalget. Vore emner og debatter fremgår af referaterne.

På mødet i Århus afgik Jesper Schramm som udvalgsformand, idet han ophører som kursusleder 31.oktober 2012. Ny leder af kursusudvalget er Marianne Thastum Vedsted, som blev ”kåret” på mødet.

Kursusudvalget har 13. og 14. april 2012 afholdt ”Underviserseminar” nr. 2 for 40 undervisere fra alle tre kursussteder på kursuscenter ”Severin” i Middelfart. Programmet rummede elementer af Læring, Formidling og Pædagogik. Det er kursusudvalgets opfattelse, at vores undervisere på specialekurserne bliver nødt til at videreudvikle deres pædagogiske og formidlingsmæssige viden, så vi på den måde er med til at garantere et levende og pædagogisk opdateret kursus til gavn for vores kursister.

Indhold:

Nogle af overskrifterne på kursets emner var: Holde forelæsning/oplæg, håndtere gruppedynamikker, tilrettelægge en undervisningssession, pædagogiske værktøjer og nonverbale virkemidler. Alt sammen krydret med gruppeøvelser, refleksion og fokus på, at det skal kunne bruges i undervisernes egne kurser efterfølgende.

Formål:

Formålet med kursus er at optimere undervisernes formidlingsmæssige kompetencer samt give redskaber til kursusaktiviteter, der øger kursisternes læring.

Læringsmål:

  • Beskrive og diskutere forskellige undervisningsformers styrker og svagheder.
  • Give kendskab til betydningen af gruppedynamikker i undervisningen, samt træne håndtering af disse.
  • Få kendskab til og træne forskellige pædagogiske værktøjer.
  • Blive i stand til at tilrette ændringer i egen undervisning.

Undervisere: Berit Eika og Jane Ege Møller, Center for medicinsk uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. http://www.medu.au.dk

Peter Hartmann, Hartmann’s Tester, Roskilde. www.hartmannsteater.dk , www.peter-hartmann.dk

Kursusledere: Marianne Vedsted, Martin Ryt- Hansen og Jesper Schramm, www.speam.dk

Moderator: Lars Foged, http://www.bredgade22.dk/ 

Seminarets budget blev stillet til rådighed af SST, og kurset blev godkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis med to kursusdage.
 

Marianne Thastum Vedsted, Martin Ryt-Hansen, Jesper Schramm