- et udvalg under Uddannelsesudvalget

 

Formål           

Kursusudvalgets opgave er løbende at følge den teoretiske del af uddannelsen til speciallæge i almen medicin.

Udvalget skal sikre en løbende udvikling, kvalitetssikring samt koordination af undervisningen på de 3 kursussteder, samt administrere tildelingen af kursuspladser på de teoretiske kurser på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Udvalget        

Udvalget sammensættes af 9 personer:

  • En kursusleder fra hvert kursussted.
  • En lærer fra hvert kursussted. Læreren vælges af lærergruppen. Valgperioden er 2 år med maksimal funktionstid på 6 år.
  • En kursist fra hvert kursussted. Kursisten skal være i gang med sit kursus. Foreslås valgt blandt kursister på nystartet kursushold, således at funktionstiden kan blive 2 år.

Arbejdsopgaver

  • Udvalget forestår en løbende revision af masterplanen; emnernes relevans og dækning overvejes og evalueres.
  • Evalueringer fra alle 3 kursussteder skal gennemgås, således at gode evalueringer kan tjene til gensidig inspiration og udvikling.
  • Indholdet af kurset på de 3 forskellige kursussteder skal koordineres.
  • Udvalget fungerer som konfliktløsningsinstans for problemer, der ikke kan løses lokalt.
  • Tildelingen af kursuspladser administreres på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Mødehyppighed

Der foreslås ca. 4 møder pr. år.

 

 I