I 2013 var en dansk speciallæge i almen medicin udsendt til Rwanda i 6 mdr for at bistå med uddannelsen af speciallæger i almen medicin. Vi har nu en dansk PhD-studerende, der sammen med sin hustru bor i det hus PiP etablerede, og desuden er en rwandisk læge knyttet til projektet og indskrevet ved Aarhus Universitet som PhD-studerende.

Se artikel herom i Practicus.

Selve speciallægeuddannelsen i almen medicin er midlertidigt på standby, fordi den rwandiske sundhedsminister ønsker at revurdere uddannelsen. I mellemtiden har de to ph.d.-studerende, hvoraf den lokale er Deputy Acting Head of the Discipline of Primary Health Care på University of Rwanda, forestået den prægraduate uddannelse i Community Medicine og herunder været instrumentale i fornyelsen af studieordningen for den medicinske uddannelse i Rwanda. Hermed vil der for fremtiden komme et stærkere fokus på Community Medicine på lægeuddannelsen i Rwanda. Alt sammen aktiviteter, der udgør et vigtigt fundament for, at specialet Almen Medicin vil kunne genopstå.

 

Læs her Lars Bønløkkes afsluttende rapport efter udsendelsen:

PiP Rwanda – udsendelse af læge i 2013.

Rwanda er i 2008 begyndt at uddanne almenmedicinske speciallæger. Dette er sket for at imødekomme behovet for et omkostningseffektivt speciale, der sætter patienten og ikke sygdomme og sygehuse i centrum.

Programmet hedder FAMCO (Family and Community Medicine) og hører under Rwandas sundhedsministerium. Navnet viser at det almenmedicinske speciale i Rwanda har fokus på familien såvel som patienten, samt på det omgivende lokalsamfund. Lægerne bliver uddannet i bred almenmedicinsk tilgang til patienterne, undersøgelses- og samtaleteknik samt praktiske, kliniske færdigheder. FAMCO støttes af University of Colorado og styres blandt andet af to amerikanske almenmedicinere, der bor og arbejder fast i Rwanda.

Partners in Practice er indgået i et samarbejde for at støtte op om uddannelsesprogrammet.

Efter en længere forberedelse, hvor vi bl.a. havde besøg af den ene af de to ledere af FAMCO, blev en læge og hans ægtefælde udsendt til Rwanda i en 6 måneders periode. Opgaven var at stå for supervision og undervisning af rwandiske læger, der var i gang med speciallægeuddannelse i Family and Community Medicine – en uddannelse der i Rwanda foregår som 4 årig Master of Medicine studie på National University of Rwanda. Der var inden udsendelse lavet Memorandum of Understaning mellem Århus Universitet og NUR.

Arbejdet foregik på Muhanga District Hospital, det ene af de tre

Distriktshospitaler, hvor den kliniske del af uddannelsen foregik. Der var på udsendelsestidspunktet allerede uddannet 6 rwandiske almen medicinere, og yderligere 6 læger var i uddannelsesforløb heraf 2 tilknytte Muhanga District Hospital. Ud over daglig supervision, der foregik som bed-side undervisning på stuegange og i ambulatorie, var der ugentlig teoretisk undervisning samt kvartalsvise seminarer af ca. en uges varighed.

Der forelå et fint curriculum for uddannelsen, og samarbejdet med de øvrige i FAMCO-fakultet (3 amerikanske og 2 hollandske læger) var virkelig fint, så opgaven var særdeles velstruktureret, og arbejdet kunne starte hurtigt efter ankomst til Rwanda.

Det var planlagt, at der skulle optages et hold studerende til uddannelsen årligt, men desværre opstod der politiske problemer, idet sundhedsministeren, der er pædiater, mente, at det er spild at uddanne generalister, for det er alle, når de er uddannede læger. Hun satte derfor dette uddannelsesprogram på stand by, og den planlagte udsendelse af PiP-læger til Rwanda blev ligeledes sat på stand by.

FAMCO fakultetet på NUR består stadig, da faget Family and Community Medicin som del af medicinstudiet er blevet opgraderet. Nyudnævnt rektor på NUR er skotsk almen mediciner med stor interesse i dette speciale, så det forventes, at speciallægeuddannelsen i almen medicin genoptages, når de politiske vinde vender, og PiP vil da være klar til at genoptage samarbejdet med FAMCO i Rwanda.

For yderligere oplysning henvises til afslutningsrapport for 1. Udsendelse til Rwanda.