Startpakke til rapportering af UTH i almen praksis

En hjælp til at påbegynde arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) i jeres praksis.

Før lov om patientsikkerhed blev indført erfarede vi også uhensigtsmæssigheder, utilsigtede hændelse og direkte fejl.

BilledeVi havde forskellige metoder til at håndtere disse hændelser, når de opstod – Vi lavede måske en procedure for vores praksis, vi kontaktede den ansvarlige overlæge for den afdeling, der havde foretaget en uhensigtsmæssig handling, vi kontaktede måske en fra konsulentkorpset eller vi skrev til Lægemiddelstyrelsen, hvis hændelsen omfattede vaccination eller medicinering.

Tanken med lov om patientsikkerhed er at organisere disse tiltag, at samle den erfaring, der kommer ud af at begå fejl, og hermed undgå, at fejlen gentages ikke blot for den enkelte person men så generelt som muligt i sundhedsvæsenet. Udover at undgå gentagelse af samme fejl medfører systematisk arbejde med UTH, at sundhedsfaglige personer bliver trænet i at se potentielle risikoområder.

Dette site er ment som en hjælp til at få påbegyndt patientsikkerhedsarbejdet i egen praksis.

De enkelte regioner har ansvaret for organiseringen af arbejdet med UTH, hvorfor der kan være afvigelser mellem de metoder, resurser og herunder kontaktform mellem yder og region, der anvendes. Vi har derfor taget udgangspunkt i det konkrete arbejde i almen praksis, hvordan I selv kan arbejde med UTH og hvilke konsekvenser arbejdet kan have for jer.