SAMS har i år afholdt mange spændende arrangementer over hele landet. Heriblandt har der været ”læge for en aften”, besøg i almen praksis og hos lægevagten samt foredrag om livet som almen mediciner i udlandet. Der har desuden været afholdt Forårsweekend, som København i år stod for at planlægge, hvor temaet var ”fra vugge til grav”.

Der er på landsplan afholdt månedsmøder, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, og en række SAMS-medlemmer har deltaget i FYAM Udvalgsmøder og Lægedage. Der er udarbejdet og igangsat SAMS medlemsundersøgelse 2017, og vi har fortsat arbejdet med at udbrede opmærksomhed om vores jobportal.

Nationalt arrangerer vi praksisassistentkurser, hvor det første i Odense allerede er afholdt, og Århus og København følger i efteråret. Kurset har til formål at undervise interesserede medicinstuderende i de opgaver, man støder på som ansat i almen praksis. Således er studerende, efter fuldendt kursus, bedre klædt på til at søge stillinger i almen praksis, ligesom det kan øge interessen for specialet.

Astrid Blønd, formand SAMS København
11. september 2017