SAMS er en interessegruppe under DSAM for medicinstuderende med interesse for almen medicin. SAMS primære formål er at fremme interessen for almen medicin hos de medicinstuderende på studiet. SAMS har det klare ønske at være bindeled mellem de medicinstuderende og de praktiserende læger og uddannelseslægerne.

Aktuelt har vi 4 aktive afdelinger i hver universitetsby, der alle har stor tilslutning til sine arrangementer.

To gange årligt mødes vi alle på tværs af universiteterne til vores Årsmøde samt vores Forårsweekend. Under disse dage har vi mulighed for at udveksle erfaring og interesser, alt imens vi modtager spændende undervisning relateret til almen praksis. I år blev Forårsweekenden afholdt for første gang i Aalborg, hvor vi fik undervisning i medicingennemgang, bevægeapparatet og indvandremedicinske problemstillinger, sideløbende med at vi kunne networke med hinanden og udveksle erfaringer og drømme om almen medicin.

Alle SAMS afdelinger er bevidste om behovet for rekruttering nationalt, hvorfor alle afdelinger indtænker dette i det årlige program for hver SAMS afdeling. Af den grund afholdes der bl.a.  på hvert universitet månedlige events med foredrag og fællesspisning for netop at gøre specialet synligt tidligt på studiet. De månedlige events kan være af forskellig karakter i form af foredrag, undervisning og kurser, så vi inkluderer flest muligt af vores medstuderende. Ligeledes er der blevet oprettet ture som fx ”Fra by til Thy”, hvor vi tager medicinstuderende med ud til vandkants Danmark for at se, hvilke muligheder, der udspiller sig der.

Flere afdelinger har etableret faste hands-on-kurser med stor tilslutning, der kører hvert semester, hvor de studerende kan opnå kompetencer i relation til almen praksis. Udover at blive præsenteret for specialet er formålet også at opnå færdigheder, som den studerende kan bruge til et studiejob i almen praksis. Netop studiejobs i almen praksis er meget populært blandt både læger og studerende, da det er en god mulighed for medicinstuderende til at få et indblik i almen praksis samtidig med, at lægerne får gode, interesserede studentermedhjælpere. SAMS administrerer jobportalen,  hvor praktiserende læger kan indsende jobopslag. Indtil videre har vi formidlet ca. 100 jobs i år 2018.

Udover vores egne events og møder deltager vi også ofte i DSAM og FYAM’s arrangementer mhp. at vise vores medstuderende, hvad specialet også kan tilbyde. I år har vi deltaget i FYAM’s netværksmøder, DSAM’s årsmøde og nu ser vi frem til Lægedage 2018.

Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde med DSAM og FYAM, så vi kan blive ved med at finde gode kollegaer til hinanden.

Fortsat godt årsmøde! 

SAMS-afdelingerne v/Emilie Olsson, formand SAMS København