Udpeget tilNavn(e)
SST: Statusmøde ml. DSAM og Sundhedsstyrelsen om spiseforstyrrelserGosia Frosz Nielsen
Anders Beich
STPS: Dialogmøde om udfordringer med håndtering af medicinThomas Birk Kristiansen
Diverse: Deltagelse i paneldebat - TandlægeforeningenAnders Beich
Diverse: Guidelines - præmenstruelt syndromMette Dahl Sørensen
SUM: Møde om forsyningssikkerhed - medicinAnders Beich
Diverse: Transition indenfor epilepsiPernille Vieth
SST: SST's udvalg for PsykiatriKaj Sparle Christensen
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - urinvejssygdommeJanne Unkerskov
SST: Arbejdsgruppe vedr. vejledende sundhedsfaglige anbefalinger for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigtAnne Marie Lundgaard
Hans Eguia
SUM: Det Nationale Antibiotikaråds årlige antibiotikakampagneNiels Erik Møller
Kræftens Bekæmpelse: Følgegruppe - Styrket indsats i AP på kræftområdetBolette Friderichsen
SST: Arbejdsgruppe for osteoporose mestringsmaterialeJohan Reventlow
LVS: NGC Stormøde om inklusion af nye patientgrupper til klinisk anvendelse af helgenomsekventeringThomas Birk Kristiansen
Kræftens Bekæmpelse: Workshop om kvalitetsmåling og data i kræftpatientforløbetMette Kjærgaard Nielsen
SST: Arbejdsgruppe for organisatoriske anbefalinger for nedbringelse af tvangClaus Rendtorff
SST: NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerterMartin Bach Jensen
SST: Arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel skleroseElke Dorothea Baurichter
RKKP: Styregruppe for Dansk Voksen Diabetes DatabaseJette Kolding Kristensen
SST: Udarbejdelse af anbefalinger for organisering af sammedagsundersøgelse og –opfølgning for mennesker med diabetesGitte Krogh Madsen
Jette Kolding Kristensen
UVM: Følgegruppe for projekt "Styrket Indsats i PPR"Gosia Frosz Nielsen
Medicinrådet: Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depressionJonas Meile
KiAP: Forløbsplan for ISHBo Christensen
SST: Viden og Redskaber til Almen Praksis om Funktionelle LidelserAnders Beich
Marianne Dam Lentz
Danske Regioner: Kontaktperson til National Styregruppe for LivmoderhalskræftscreeningJohn Brodersen
SST: Revision af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft og Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttypeHelle Skelmose Ibsen
SST: Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelseGosia Frosz Nielsen
Danske Regioner: Styregruppe for Regionernes Bio- og GenomBankThomas Birk Kristiansen
SST: Følgegruppe for faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammetJohn Brodersen
Medicinrådet: Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdommeDorte Jarbøl
SST: Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen og galdegangeneAnnika Norsk Jensen
Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Styregruppe for Realistisk Medicin-arrangementBolette Friderichsen
Anders Beich
SST: NKR for udredning og behandling af autismespektrumsforstyrrelser hos børn og ungeKristin Kristiansdottir
SST: NKR for udredning og behandling af angstlidelser hos voksneSøren Erik Wichmand
Filip Burlakof
SST: NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 årPernille Vinkler
SST: Opdatering af NKR for urininkontinens hos kvinderHanne Heje
Herdis Bohn Olesen Brødbæk
SST: Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelsePernille Vieth
Diverse: Klinisk brugergruppe (WebPatient) for projektet PRO i almen praksisDaniel Kaminski Rotenberg
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - diabetes og anoreksikaJanne Unkerskov
Jette Kolding Kristensen
PLO: Observatør - PLO-HovedstadenLise Dyhr
Region Hovedstaden: Arbejdsgruppe til NKR om vanskelig behandlelig depressionJonas Meile
Danske Regioner: Tværregional arbejdsgruppe om familiær hyperkolesterolæmiAnne Marie Lundgaard
SST: Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for modermærkekræftAnnika Norsk Jensen
SST: Referencegruppe for satspuljeinitiativet: ”Det gode ældreliv”Marianne Dam Lentz
PLO: Arbejdsgruppe om populationsomsorg og den demografiske udviklingLise Dyhr
Anders Beich
SST: Fagligt oplæg til smertebehandlingsplanGitte Krogh Madsen
Diverse: Tænketank - Nordic NFGP statementAnders Beich
Diverse: Advisory Board for Nationalt Videnscenter for HovedpineRoar Maagaard
SST/NRL: Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi (IRF)Thomas Birk Kristiansen
SST: Følgegruppe vedr. anbefalinger for tilbud om livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægtRasmus Køster-Rasmussen
Danske Regioner: Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i PsykiatrienBolette Friderichsen
SST: Arbejdsgruppe for Polyfarmaci ved multisygdomFlemming Bro
Anders Beich
Mikkel Vass
SST: Følgegruppe vedr. satspuljeinitiativet ”Mere viden om multisygdom” 2018-2019Bolette Friderichsen
Kræftens Bekæmpelse: Referencegruppe til Partnerskab om SenfølgerBolette Friderichsen
STPS: Forebyggelse af osteonekrose i kæberne hos osteoporosepatienter i AR-behandlingJohan Reventlow
Diverse: Nordic committee on specialist training in general practiceRoar Maagaard
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - hjertekredsløbSusanne Larsen
Bo Christensen
PLO: PLO-arbejdsgruppe om udvikling af indikatorer i almen praksisNiels Saxtrup
Anders Beich
Lægeforeningen: Lægeforeningens ForskningsudvalgDorte Jarbøl
SST: Arbejdsgruppe for faglige anbefalinger til organisering af fødetilbudPernille Vieth
Diverse: Brugergruppe til Digital Almen PraksisMartin Bach Jensen
RKKP: Styregruppe for Dansk Depressions DatabaseClaus Rendtorff
Danish Diabetes Academy: Kandidater til DDA komité medlemmerJette Kolding Kristensen
SST: Akut psykiatrisk indsats (spor 4)Bolette Friderichsen
LVS: Akutmodtagelserne på somatiske sygehuse (spor 2)Bolette Friderichsen
Danske Regioner: Nationalt netværk på diabetesområdetJette Kolding Kristensen
Region Hovedstaden: Styregruppe på Tværspuljeprojekt - diabetespatienters behov og præferencerLise Dyhr
STPS: Programkomité og referencegruppe - Medicinering uden patientskadeAnders Beich
PLO: Programstyregruppe for KiAPLise Dyhr
LVS: Tværgående faglig arbejdsgruppe - Den akutte sundhedstilstandMarianne Puge Nielsen
SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demensJohn Brodersen
Diverse: Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne - referencegruppePeder Olesgaard
Wonca: WONCA International Classification Committee (WICC)Preben Larsen
Daniel Kaminski Rotenberg
Dansk Lægemiddel Information: Referent til Medicin.dk - AdipositasRasmus Køster-Rasmussen
PLO: Arbejdsgruppe ifht risikobaseret tilsyn og Styrelsen for PatientsikkerhedThomas Birk Kristiansen
Claus Rendtorff
Diverse: Referencegruppe for NKR vedr. Behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigtJette Kolding Kristensen
MPL: Bestyrelsesmedlem Månedsskrift for Almen PraksisNiels Kristian Kjær
Diverse: PLU-FondenRikke Pilegaard Hansen
Dorte Jarbøl
SST: IRFs specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Mave-tarmNikolaj Askjær
Dorte Jarbøl
Dansk Urologisk Cancer Gruppe - DUCG: Dansk Urulogisk Cancer GruppeSøren Barton McNair
SST: EpidemigruppenJohan Reventlow
Danmarks Lungeforening: Forskningsudvalget i Danmarks Lungeforenings FondJesper Lykkegaard
Dansk Lægemiddel Information: Forfatter - Medicin.dk - tobaksafhængighedThomas Birk Kristiansen
Diverse: Bedømmelsesudvalg til forskningsstipendier fra Lundbeckfonden.Dorte Jarbøl
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - smertebehandlingJens Gram-Hansen
Gitte Krogh Madsen
Dansk Lægemiddel Information: Forfatter Medicin.dk - Antibiotika vejledningSidsel Böcher
SST/NRL: Specialistgruppen for NRL - psykofarmakaAnnette Sofie Davidsen
Nina Åslund
Diverse: Dansk Lunge Cancer GruppeRoar Maagaard
Danske Regioner: Faglig følgegruppe med henblik på løbende drøftelse og sparring med styregruppen vedrørende pakkeforløbene i psykiatrien, herunder revision og videreudvikling.Claus Rendtorff
SST: Udvalg for Hjertesygdomme Marius Andersen
Bo Christensen
SST: Specialistgruppe for NRL - kønshormonerLotte Hvas
SST: Specialistgruppe for NRL - hudNiels Erik Møller
Jesper Lillesø
RKKP: Styregruppe for Dansk RygdatabaseMartin Bach Jensen
SST: Følgegruppe for Den Ældre Medicinske Patient Mikkel Vass
SUM: Det Nationale AntibiotikarådLars Bjerrum
LVS: Sundhedsstyrelsens udvalg for kræftRoar Maagaard
RKKP: Styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for LivmoderhalskræftscreeningHanne Heje
SST: VaccinationsudvalgNiels Ulrich Holm
Johan Reventlow
SST: Medlem til MedicintilskudsnævnetJanne Unkerskov
RKKP: Styregruppe for den nationale kliniske kvalitetsdatabase Atrieflimren i DanmarkPalle Mark Christensen
Medicinrådet: Fagudvalget antibiotikaNiels Erik Møller
Jens Georg Hansen
STPS: Fagligt Forum Claus Rendtorff
SUM: Initiativer vedrørende kronisk sygdom (FIKS)Claus Rendtorff
LVS: Udvalg for Nationale ScreeningsprogrammerJohn Brodersen
LVS: Bestyrelsesmedlem LVSJette Kolding Kristensen
PLO: Fagligt råd (Fonden for Almen Praksis)Claus Rendtorff
Anders Beich
PLO: Bestyrelsesmedlem Fonden for Almen PraksisBolette Friderichsen