DSAMs ultralydsgruppe startede i 2013 til et møde i Aalborg, siden har gruppen udviklet sig meget - dog primært de først år i Nordjylland/Aalborg. Gruppen har stået bag udvikling af en Common trunk (basisliste for hvad der er realistisk at kunne scanne i almen praksis), vi har lavet undervisningsprogrammer i samarbejde med overlæge Ole Graumann og DUDS. En gruppe i Nordjylland (SKA, HJO og TMJ) har fremlagt projekt for uddannelsesprogram for common trunk kursus med baggrund i almen praksis for NordKAP i Aalborg i december 2016 med god støtte til projektet.

9. september 2016 blev 2. Landsmøde for ultralyd i almen praksis afholdt i Odense. Der var ca. 70 deltagere til et varieret program fra ind-og udland. Der blev dannet regionale grupper i Hovedstaden/Sjælland, region Syd, Midt og Nord. Grupperne er ledet af de regionale repræsentanter i DSAM UL bestyrelsen.

Lægedage 2016: Endnu en gang var vi repræsenteret til Lægedage, denne gang med et heldagskursus + 2 dage med UL på Færdighedsværkstedet på Lægetorvet.

Januar 2017: Deltagelse i DUDS (Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab) årsmøde i Århus – Ultralyd i almen praksis var på programmet – der var fremmøde af 4 AP læger. Blev godt modtaget på generalforsamlingen, og vi har etableret samarbejde med DUDS.

Maj 2017: Vi var inviteret til at præsentere forskning og undervisningsprogram NFUD symposium, Tønsberg, Norge. (NFUD = Norsk Forening for Ultralyd Diagnostikk). Camilla Aakjær Andersen og Troels Mengel-Jørgensen deltog.

Juni 2017: Workshop til Nordisk kongres i almen medicin i Reykjavik, Island. Fællesnordisk session. “Ultrasound in general practice - how do I get started?” 4 repræsentanter fra Danmark, 2 fra Norge og 1 fra Sverige. Meget godt modtaget fra en fyldt sal.

25. september 2017: Præsentation og undervisningsdag for SAMS/FYAM i Aalborg.

7. oktober 2017: Præsentation om ultralyd i almen praksis til SAMS årsmøde.

Desuden har der været afholdt Common trunk kursus på CECLUS i Århus, Thomas Løkkegaard har stået bag flere endags kurser på Sjælland og Michael Bukholt og Lars Riisgaard har holde kurser på Fyn.

Aktiviteter i RH/Sjælland:

Etablering af DGE-gruppe: Ultralyd i almen praksis i Region Hovedstaden. 

December 2016: FYAM Region Hovedstaden: fyraftensmøde om ultralyd i almen praksis

Januar 2017: I samarbejde med DUDS: ultralyd af skulderen i almen praksis.

Marts 2017: I samarbejde med DUDS: introduktionskursus i ultralydsskanning for praktiserende læger.

Maj 2017: Region Hovedstaden: Temadag for uddannelseslæger i almen medicin.

Næste projekt bliver den 27. oktober 2017, hvor vi afholder 3. Årsmøde for ultralyd i almen praksis på Kongebrogaarden i Middelfart. Der er er stort program med præsentation af ultralydsprojekter fra ind-og udland.

Der bliver naturligvis også heldagskursus på Lægedage 17 + 3 dage med ultralyd på Lægetorvet.

Artikler:
Løkkegaard T. Er tiden ved at være moden til ultralyd i almen praksis. Practicus. December 2016; 39: 20-21

Mengel-Jørgensen, T: Point-of-care Ultralyd i almen praksis. Practicus. April 2017; 235 :26-27

Forskning:
- Troels Mengel-Jørgensen et al: “Variation in the use of point-of-care ultrasound in general practice in various European countries. Results of a survey among experts” publiceret i European Journal of General Practice, august 2016. Link til artikel

- Camilla Aakjær Andersen er ved at lave PhD om flere projekter på Forskningsenheden for almen praksis i Aalborg. Hun har præsenteret flere resultater til NFUD symposium i Tønsberg og NCGP /Nordisk kongres i Reykjavik 17.

- Karsten Lingaard et al. “Validation of ultrasound examinations performed by general practitioners”, Scandinavian Journal of Primary Healt Care, publiceret i juni 2017. Link til artikel

- Der er startet et APO projekt om implementering af klinisk ultralyd i almen praksis i Region Syd. Det kommer til at køre i løbet af 2017-18 med Christian Valentiner-Branth, Thomas Løkkegaard og Lars Riisgaard som primusmotorer.

Vi er blevet bedt af DSAM om at danne et eget selskab, og derfor afholder vi stiftende generalforsamling for DAUS (Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab) efter årsmødet i Middelfart d 27. oktober 2017. Vi ønsker selvfølgeligt stadig nært samarbejde med DSAM.

Troels Mengel-Jørgensen, formand for DSAMs ultralydsgruppe, september 2017