DSAM's ultralydsgruppe arbejder på at udvikle et fagligt miljø omkring klinisk ultralyd i specialet almen medicin, herunder en ramme for hvorledes klinisk ultralyd kan implementeres i det daglige arbejde. Som led i dette arbejde har DSAM's ultralydsgruppe udarbejdet en ”common trunk”; det vil sige en basisliste med undersøgelser, som gruppen anser for overkommelige og realistiske at tilegne sig. Common trunk skal ikke opfattes som værende endelig eller fuldt udtømmende, men skal tjene til at give et overblik over, hvilke kompetencer den praktiserende læge helt eller delvist kan lære at anvende. Som udgangspunkt vil den med jævne mellemrum blive taget op til diskussion og revision.